Вас вітає кафедра Економіки!

 

logo-feb25

 

Кафедра Економіки є однією з найстаріших кафедр Таврійського державного агротехнологічного університету. На протязі всього періоду свого існування робота кафедри була спрямована на підтримку високого іміджу університету, як вищого учбового закладу, що здійснює підготовку майбутніх фахівців агропромислового комплексу України. Вона пройшла чимало етапів свого славетного шляху розвитку, починаючи з моменту її створення у 1962 році.

За всіма успіхами, досягнутими кафедрою за ці роки, стояли люди, що пов’язали з нею свою долю. Це люди, які по-справжньому закохані в свою професію та щоденно сіють «розумне, добре, вічне». Місія кафедри економічної теорії – підготовка бакалаврів та магістрів ХХІ сторіччя, які володіють необхідним рівнем теоретичної та практичної підготовки, що дозволяє їм стати ефективними та висококласними професіоналами аграрного сектору економіки.

Задачі кафедри

– передати студентам фундаментальні знання в області економіки та сформувати в них цілісне бачення економічної дійсності;
– сформувати у студентів економічний світогляд, що створює адекватну уяву про сучасні економічні процеси та перетворення як у вітчизняній економіці так і зарубіжних країнах;
– сприяти розвитку навичок у студентів до розв’язання конкретних економічних задач на основі застосування фундаментальних принципів економічної теорії.

Дізнайся більше про кафедру