Контрольні заходи, які проводяться в університеті визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального процесу.

Одним з перших контролів  у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного є вхідний ректорський контроль з математики і з фізики.

Вхідний ректорський контроль проводиться з метою моніторінгу рівня початкових знань фізико-математичної підготовки студентів першокурсників та для підвищення рівня підготовки здобувачів вищої освіти в університеті. Він проводиться на першому-другому тижні навчання на першому курсі.

Наказ

Розклад

 

За результатами вхідного ректорського контролю розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги студентам: організовуються факультативні заняття для студентів першого та першого скороченого курсу, які показали недостатній початковий рівень знань з математики або фізики.

Програма факультативу з математики 

Програма факультативу з фізики

Розклад 

IMG_1364 - копия