Цивільний захист та охорона праці в галузі

Спеціальність:
Геодезія та землеустрій
СВО:
Магістр
Курс:
М1

Мета вивчення дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» полягає у:

– формуванні у майбутніх магістрів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі;

– формуванні у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників.

Робоча програма навчальної дисципліни “Цивільний захист та охорона праці в галузі” (2022-2023 н.р.)