download

Дуальна система навчання на факультеті енергетики і комп’ютерних технологій у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, на максимальному наближенню до умов реального виробництва для освоєння професії енергетика.

По завершенню виробничого навчання на кафедрі електротехнологій і теплових процесів здобувачами вищої освіти, які переведені на дуальну форму навчання, атестаційна комісія (в.о. зав. кафедри доц. Ю. О. Постол, куратор дуального навчання кафедри доц. В. Б. Гулевського, заступник декана факультету ЕКТ О. В. Ковальова) провела відео конференцію за допомогою комунікаційної платформи Zoom.

Під час конференції були розглянуті атестаційні листи з оцінками професійної компетентності, особистих та ділових якостей, а також фото та відео звіти.

Цікаві доповіді представили: Мельник Олександр 13 МБЕЕ група (ОС «Магістр»); Іванов Максим 31 ЕЕ група, Добровенко Ігор 11 СЕЕ група, Петренко Дмитро 22 СЕЕ, Повещенко Денис 11 ЕЕ група (ОС «Бакалавр») та інші. Безпосередньо на реальному виробничому місці звітували студенти Тімошин Максим 11 МБЕЕ група, Засипко Вадим, Башинський Євген 12 МБЕЕ група, Близнець Микола 21 СЕЕ група.

Атестаційною комісією було відзначено високий рівень теоретичної підготовки, сумлінне ставлення до виконання плану навчального процесу та принципів академічної доброчесності. Також були обговорені пропозиції щодо підвищення рівня організації дуального навчання на виробництві, корегування навчальних планів, освітніх програм та інших напрямів підвищення якості вищої освіти.

 

Юлія Постол, доцент, в.о. зав. кафедри ЕТТП

Вадим Гулевський, доцент, куратор дуального навчання кафедри ЕТТП