download14 травня 2020 р. о 13 год. 00 хв. на платформі Zoom було проведено засідання вченої ради факультету ЕКТ,

Розглянуті питання:

1. Про забезпечення практичної підготовки студентів через робочі професії, дуальну систему навчання та виробничі практики. Доповідали: НАЗАРЕНКО І.П. (декан факультету), завідувачі кафедр, куратори дуального навчання на факультеті, ФАНДЄЄВ О.А. (відповідальний за робочі професії)

2. Про коригування діючих освітньо-професійних програм зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 122 «Комп’ютерні науки». Із вступне слово було надане декану факультету НАЗАРЕНКО І.П., а по суті питання доповіли гаранти ОПП: проф. Діордієв В. Т., доц. Вовк О. Ю., проф. Малкіна В. М., доц. Строкань О. В.

 3. Про стан стажування та підвищення кваліфікації НПП кафедр факультету. Доповідали завідувачі кафедр.

 4Про результати контролю і аналізу проміжних атестацій студентів факультету. Доповідали заступники декана з ННР ЧЕБАНОВ А.Б. та ЛУБКО Д.В.