Важливою ланкою в роботі кафедри фізичного виховання і спорту є наукова та науково-дослідна робота.
Щорічно кафедра фізичного виховання і спорту допомагає проводити наукові дослідження у тісному контакті з іншими науково-дослідними лабораторіями вищих навчальних закладів України. Викладачі кафедри беруть участь в організації комплексних наукових досліджень, у науково-методичних конференціях та науково-практичних семінарах, у виданні наукових праць, навчально-методичних посібників з актуальних проблем фізичного виховання та спорту. 

За останні роки професорсько-викладацьким складом кафедри було видано наступні науково-методичні праці…