Важливою ланкою в роботі кафедри фізичного виховання і спорту є наукова та науково-дослідна робота.
Кафедра фізичного виховання і спорту допомагає проводити наукові дослідження у тісному контакті з іншими науково-дослідними лабораторіями вищих навчальних закладів України. Викладачі кафедри беруть участь в організації комплексних наукових досліджень, приймають участь у наукових і методичних конференцій, у виданні наукових праць, навчальних посібників з проблем фізичного виховання та спорту.

За останні роки професорсько-викладацьким складом кафедри було видано наступні науково-методичні праці…