Магула О.С. Методичні рекомендації до практичних занять з фізичного виховання “Особливості проведення занять з фізичного виховання у студентів, які мають надлишкову вагу тіла” / О.С. Магула; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 32 с.

Кубрак С.І. Методичні рекомендації до практичних занять з фізичного виховання для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання “Контроль занять з гирьового спорту” / С.І. Кубрак; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 64 с.

Абдуллаєв А.К. Методичні рекомендації до практичних занять з фізичного виховання для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання “Основи спортивного відбору в групи спортивного удосконалення з різних видів спорту” / А.К. Абдуллаєв; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 50 с.

Мілаєв О.І. Методичні вказівки для самостійної роботи “Фізичне виховання студентів”  / О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 35 с.

Газаєв В.Н. Біомеханічні основи, особливості та методика навчання техніці волейболу студентів основної групи фізичного виховання ТДАТУ. Методичні рекомендації до практичних занять студентів усіх напрямів підготовки / В.Н. Газаєв, О.С. Нестеров; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 54 с.

Газаєв В.Н. Баскетбол для студентів ТДАТУ. Індивідуальні дії гравців в нападі та захисті. Методичні рекомендації до практичних занять студентів усіх напрямів підготовки / В.Н. Газаєв, В.В. Артеменко; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 67 с.

Газаєв В.Н. Методичні вказівки. Методика проведення секційних занять з волейболу / В.Н. Газаєв, О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 48 с.

Артеменко В.В. Методичні вказівки з силового триборства для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей / В.В. Артеменко; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 68 с.

Рибницький А. В. Методика проведення практичних і самостійних занять зі спортивних ігор у процесі фізичного виховання студентів вищої школи / А.В. Рибницький;Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 83 с.

Верховська М. В. Лікувальна фізична культура в фізичному вихованні студентів ТДАТУ. Рухова реабілітація студентів з порушенням постави: методичні рекомендації до практичних та самостійних занять / М. В. Верховська; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 94 с.: іл.

Нестеров О. С. Біг на короткі дистанції. Техніка естафетного бігу та передачі естафетної палички / О. С. Нестеров; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 55 с.

Рибницький А.В. Методичні рекомендації щодо організації проведення занять з фізичного виховання зі студентами механіко-технологічного факультету ТДАТУ спеціальної медичної групи ОКР “Бакалавр” денної форми навчання / А.В. Рибницький, О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 46 с.

Мілаєв О.І. Основи здорового способу життя студента. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів механіко-технологічного факультету денної форми навчання / О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 32 с.

Нестеров О.С. Методичні вказівки з основ плайометрії (стрибкового тренування) для самостійної роботи студентів ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання / О.С. Нестеров; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ДАТУ, 2017. – 92 с.

Рибницький А. В. Впровадження засобів підготовки гандболістів у заняття з фізичного виховання студентів вищої школи. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / А. В. Рибницький; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 67 с.

Рибницький А.В. Охорона праці та безпека життєдіяльності під час проведення занять з фізичного виховання в вищих навчальних закладах. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 128 с.

Верховська М.В. Фізкультурно-оздоровча програма з аеробіки як засіб формування фізичної культури студентів вищої школи. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / Верховська М.В; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – 110 с.

Рибницький А.В. Організація і методика проведення занять з волейболу серед студентів ВНЗ. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання / А.В. Рибницький, О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 42 с.:іл.

Верховська М.В. Йога – практичний прояв фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищої школи. Методичні рекомендації для практичних занять студентів усіх напрямів підготовки / Верховська М.В; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 129 с.:іл.

Верховська М.В. Контроль за вагою тіла студентів при заняттях у групах спортивного вдосконалення. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки / М.В. Верховська, А.В. Рибницький; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 61 с.

Кубрак С.І. Основи гирьового порту в вузі: навчання руховим діям і методи тренування студентів. Методичні вказівки до практичних занять студентів ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання / С.І Кубрак, О.С. Нестеров; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 96 с.:іл.

Абдуллаєв А.К. Техніка й тактика вільної боротьби в групах спортивного удосконалення студентів внз. Методичні вказівки до самостійних занять студентів всіх напрямів підготовки денної форми навчання / А.К. Абдуллаєв, О.С. Нестеров; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 116 с.:іл.

Рибницький А.В. Методика навчання окремих видів легкої атлетики на заняттях з фізичного виховання студентів внз. Методичні вказівки до практичних занять студентів ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 60 с.

Рибницький А. В. Впровадження ігрових форм у факультативні заняття з фізичного виховання студентів вищої школи. Методичні рекомендації до практичних занять студентів усіх напрямів підготовки / А. В. Рибницький; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – 82 с.

Верховська М. В. Фітбол-гімнастика як вид факультативних занять з фізичного виховання студентів вищої школи. Методичні рекомендації до практичних занять студентів усіх напрямів підготовки / М. В. Верховська, А. В. Рибницький; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – 87 с.: іл.

Мілаєв О.І. Рухливі ігри та естафети в системі фізичного виховання студентів ВНЗ: метод. вказівки для самостійної роботи студ. ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання / О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – 37 с.

Артеменко В.В. Методичні вказівки з техніко-тактичних дій в баскетболі: для самост. роботи студ. ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання) / В.В. Артеменко; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – 44 с.

Нестеров, О.С. Методичні вказівки з підготовки студентів основної медичної групи до здачі державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості з дисципліни “Фізичне виховання”: для самост. роботи студ. ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання) / О.С. Нестеров; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – 44 с.

Зайцев М.М. Методичні вказівки з фізичної підготовки борців: для самост. роботи студ. ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання) / М.М. Зайцев, О.С. Нестеров; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – 76 с.

Кубрак С.І. Методичні вказівки по розвитку фізичних якостей спортсмена-гирьовика: для самост. роботи студ. ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання) / С.І Кубрак, О.С. Нестеров. – Мелітополь, 2015. – 44 с.

Рибницький А.В. Методичні вказівки з легкої атлетики: для практичних занять студ. ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання) / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров. – Мелітополь, 2015. – 52 с.

Рибницький А.В. Лікарський контроль і самоконтроль в процесі фізичного виховання студентської молоді: для самост. роботи студ. ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання) / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров. – Мелітополь, 2015. – 64 с.

Мілаєв, О.І. Волейбол у системі фізичного виховання студентів технічних вузів: метод. вказівки для самостійної роботи студ. ОКР “Бакалавр” всіх напрямів підготовки денної форми навчання / О.І. Мілаєв; Тавр. держ. агр. університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – 44 с.