Кафедра фізичного виховання і спорту здійснює підготовку студентів ТДАТУ за наступною дисципліною:

На І-ІІ курсах всіх спеціальностей, які викладаються в ТДАТУ, дисципліна “Фізичне виховання” здійснюється в обсязі 2 години на тиждень як обов’язкова нормативна дисципліна із заліком в кінці кожного з 4-х семестрів.

Навчально-методична робота є одним з головних розділів роботи кафедри фізичного виховання і спорту, яка передбачає організацію навчально-виховного процесу зі студентами та підвищення кваліфікаційного рівня викладачів.

Головним завданням кафедри фізичного виховання і спорту є впровадження сучасних наукових і спортивних тенденцій у формування здорового способу життя студентської молоді та формування у студентів основ теоретичних знань, практичних і методичних здібностей з фізичного виховання, набуття студентською молоддю досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності, в побуті та сім’ї.

Навчальний процес з фізичного виховання здійснюється у таких формах: навчальні заняття (практичні), контрольні заходи.

Позанавчальні заняття з фізичного виховання організовують і проводять у формі:

  • тренувальних занять у спортивних секціях;
  • самостійних занять фізичними вправами та спортом;
  • масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів.

Організація практичних занять з фізичного виховання

Для проведення практичних занять з фізичного виховання студентів розподіляють за навчальними відділеннями: основне, підготовче і спеціальне.

Розподіл у відділення проводять на початку навчального року з урахуванням статі, стану здоров’я, фізичного розвитку, фізичної та спортивної підготовленості.

Розподіл студентів під час навчального процесу з фізичного виховання здійснюється із врахуванням інтересів студентів за напрямами: легка атлетика, ігрові види спорту (волейбол, баскетбол), вільна боротьба, аеробіка та гирьовий спорт.