Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII

Закон України “Про фізичну культуру і спорт” від 24.12.1993 № 3808-XII

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.02.2021 р. №193 “Рекомендації щодо стратегічного розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді на період до 2025 року”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року” від 04.11.2020 р. № 1089

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року” від 01.03.2017 №115

Указ Президента України “Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” від 09.02.2016 № 42/2016

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України” від 09.12.2015 №1045

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки