Кафедра фізичного виховання і спорту – самостійний структурний підрозділ Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Викладацький склад кафедри фізичного виховання і спорту сформований з високоосвічених фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. Кафедра фізичного виховання і спорту є міжфакультативною, основним видом діяльності є практичні заходи, тому завдання кафедри полягає у формуванні інтелектуальної еліти країни в вихованні фізичної культури, здорового способу життя та бережного ставлення до власного здоров’я та здоров’я громадян України.

Викладацький склад кафедри постійно працює над підвищенням своєї педагогічної майстерності, рівня науково-методичної роботи, удосконаленням організації занять із фізичного виховання й спорту серед студентів.

Діяльність кафедри здійснюється на засадах самовдосконалення. На кафедрі ведеться навчально-методична та науково-дослідна робота. Щорічно викладачами кафедри публікується статті, методичні вказівки, проводиться наукова-практична конференція серед викладацького складу кафедри. Протягом року викладачі кафедри щорічно беруть участь в роботі наукових конференцій,  в т.ч. міжнародних.

Науково-практичні заходи 2021-2022 н.р.

Науково-практичні заходи 2020-2021 н.р.

Науково-практичні заходи 2017-2018 н.р.

Науково-практичні заходи 2016-2017 н.р.

Науково-практичні заходи 2015-2016 н.р.

Науково-практичні заходи 2014-2015 н.р.

Науково-практичні заходи 2013-2014 н.р.