11-12 червня 2014 року, м. Харків, к.пед.н., старший викладач Верховська М.В. взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця”  (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця) та отримала сертифікат учасника.

10-11 квітня 2014 року, м. Дніпро, к.пед.н., старший викладач Верховська М.В. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання” (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) та отримала відповідний сертифікат.

24-25 жовтня 2013 року, м. Чернігів, старший викладач Нестеров О.С. взяв участь у VI міжнародній науковій конференції пам’яті Лапутіна Анатолія Миколайовича “Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту” та отримав сертифікат учасника.

10-11 жовтня 2013 року, м. Запоріжжя, к.пед.н., старший викладач Верховська М.В. взяла участь у V Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму” та отримала сертифікат учасника.