Зважаючи на специфічність освітнього процесу з дисципліни “Фізичне виховання” міжфакультативної кафедри фізичного виховання і спорту і високі вимоги щодо сучасних освітніх стратегій у галузі фізичної культури, спорту і здоров’я людини  відкриті заняття є однією з форм обміну досвідом серед викладачів колективу.

Усі викладачі кафедри є дипломованими спеціалістами,  мають регалії щодо видів спорту вищих досягнень, масових оздоровчих видів фізичної активності, сучасних здоров’яформуючих та здоров’язбережувальних методик і методів, постійно займаються тренерською діяльністю олімпійських видів спорту, оздоровчо-рекреаційною діяльністю, організацією освітньо-тренувального процесу у рамках європейського досвіду викладання дисципліни “Фізичне виховання”, що передбачає відсутність жорсткої нормативності, натомість оздоровчий напрямок фізичного виховання, яскраво забарвлених специфікою олімпійських видів спорту, масових оздоровчих, рекреаційних. Значний інтерес у цьому контексті викликає оздоровчі напрями, що задовольняють потреби у формуванні, корекції, відновленні, зміцненні та збереженні здоров’я всіх груп, а саме: основної, спеціальної медичної та підготовчої.

Під час відвідування відкритого практичного  заняття з фізичного виховання викладачі звертають увагу на наступні вміння і переваги у роботі своїх колег:

– матеріально-технічне забезпечення заняття;

– наявність додаткових технічних засобів (наприклад: музичне забезпечення, ігрові засоби);

– дотримання до робочої програми;

– організація контролю фізичного стану студентів протягом всього заняття;

– побудова та послідовність етапів рухової діяльності, що заснована на принципах безперервності, системного чергування навантаження і відпочинку, доступності фізичного навантаження, поступового нарощування розвивально-тренувальних дій;

– виконання головної мети заняття – розвиток фізичних якостей, освіта в галузі фізичної культури, забезпечення необхідного рівня особистої фізичної підготовленості та психічного здоров’я.

Протокол перевірки практичного заняття старшого викладача Мілаєва О.І. з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» від 02.11.2020 р.

Протокол перевірки практичного заняття старшого викладача Кубрака С.І. з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» від 03.11.2020 р.

Протокол перевірки практичного заняття к.пед.н., старшого викладача Верховської М.В. з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» від 16.03.2021 р.

Протокол перевірки практичного заняття старшого викладача Нестерова О.С. з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» від 13.05.2021 р.