В червні 2007 року була створена міжвідомча науково-дослідна лабораторія медико-біологічного моніторингу Мелітопольського державного педагогічного університету та Таврійського державного агротехнологічного університету (під керівництвом кандидата біологічних наук, доцента Сидоряк Н.Г. (МДПУ), основною метою створення якої є об’єднання зусиль наукових колективів двох установ для фізіологічних досліджень, підвищення ефективності наукової діяльності, сумісного проведення конференцій, нарад, публікацій наукових матеріалів, проведення стажування та підвищення кваліфікації наукових співробітників.
Основною темою дослідження цієї лабораторії є “Вивчення впливу дозованого фізичного навантаження на функціональні показники серцево-судинної системи та мікроциркуляцію крові у студентів різних вікових груп” (державний реєстраційний номер – 0106И006061).

Договір про створення Міжвідомчої лабораторії медико-біологічного моніторингу МДПУ і ТДАТУ  

Положення про Міжвідомчу лабораторію медико-біологічного моніторингу МДПУ ім. Богдана Хмельницького і ТДАТУ

Договір про спільну діяльність між Управлінням молоді та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області та Таврійським державним агротехнологічним університетом: договір №1 (2018-2020 рр.), договір №2 (2020-2023 рр.)