17 листопада 2016 року, м. Переяслав-Хмельницький, старший викладач Нестеров О.С. взяв участь у XXVII Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку” та отримав відповідний сертифікат. 

20-21 жовтня 2016 року, м. Запоріжжя, к.пед.н., старший викладач Верховська М.В. взяла участь в VI Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму” та отримала відповідний сертифікат.