Абдуллаєв Алтай Карам огли

Посада: старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Базова вища освіта: Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова в 1985 р. за спеціальністю "Інженер-технолог"

Email: altai.abdullaiev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • філософія спорту
  • професійна діяльність викладача фізичного виховання з використанням заходів і засобів вільної боротьби
  • теорія й методика викладання вільної боротьби
  • організація та проведення змагань.

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 р. на посаді викладача кафедри фізичного виховання і спорту
Види і результати професійної діяльності викладача Абдуллаєва А.К.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Абдуллаєв А. Місце і значення курсу "Спортивна боротьба з методикою викладання" в підготовці майбутніх учителів фізичної культури / А. Абдуллаєв, І. Ребар, О. Нестеров // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: педагогіка. Випуск ХХІ / Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, МДПУ, 2018. – С. 98-103.

Абдуллаєв А.К. Влияние курения на организм спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт". Зб. наукових праць, за ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 3 (84). – С. 9-11.

Абдуллаєв А.К. Педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури і спорту / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Збірник наукових праць. Випуск LXIX. Том 3. Херсонський державний університет. Педагогічні науки. – Херсон, 2016. – С.123-127.

Абдуллаєв А.К. Процессы восстановления водного баланса спортсмена / А.К. Абдуллаєв, І.В. Ребар, О.С. Нестеров // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІV. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.3-6.

Абдуллаєв А. К. Методичні та технічні особливості підготовки студентів до плавання / А.К. Абдуллаєв, І.В.. Ребар, І.Є. Підкіпна // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, 1 (14). – Мелітополь, 2015. – С. 172-177.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Організаційна робота – головний тренер збірної команди з вільної боротьби (чоловіки) Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Заслужений тренер України з вільної боротьби, майстер спорту СРСР з вільної боротьби, старший тренер-викладач з вільної боротьби комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Мелітопольської міської ради Запорізької області, член Запорізької обласної громадської організації "Запорізька обласна федерація вільної боротьби" з 04.04.2019 року