newlogo200

Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

Кафедра “Комп’ютерні науки”

KN
Логотип_Український_державний_університет_науки_і_технологій

 

Український державний університет науки і технологій

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

 

ХПІ1
ips

Інститут програмних систем Національної Академії Наук України

 

Харківський національний університет радіоелектроніки

Рівненський державний гуманітарний університет

image

 

r

ІII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

 «СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ»

Вимоги щодо оформлення матеріалів (тез доповідей)

 

1. Текст тез доповіді надсилається до редакції у форматі doc(docx) шрифт Times New Roman з вирівнюванням по ширині сторінки. Міжрядковий інтервал – одинарний. Розмір шрифту – 12 пт. Усі поля сторінки – 3 см (нижнє – 2 см). Абзац – 1 см.
2. На першій сторінці тез доповіді у лівому верхньому кутку без відступу необхідно вказати індекс УДК. Пустий рядок (ПР). У наступному рядку по центру – назва тез доповіді  ПР. Зліва, без відступу, вказати прізвища та ініціали авторів, а також їх науковий ступінь. З вирівнюванням по правому краю вказати контактну електронну пошту (e–mail). На наступному рядку курсивом вказується назва організації. ПР. Текст тез доповіді.
3. Тези доповіді повинні мати такі структурні елементи: актуальність та постановка проблеми, основні матеріали дослідження, висновок, список використаних джерел (за необхідністю).
4. При наборі формул використовується Редактор формул (Microsoft Equations).
5. Таблиці та рисунки мають бути виконані чітко, пронумеровані та розміщені після посилань на них у тексті.
6. Обсяг матеріалі – від 2 до 6 сторінок, які не нумеруються. Загальний об’єм електронної версії тез доповіді не повинен перевищувати 2 Мб.
Редакція залишає за собою право на корегування тез виходячи із зручності їх друку.

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів (тез доповідей).

Приклад оформлення тез.

 

На головну сторінку