Повідомляємо, що в березні 2019 р. планується видання тематичного збірника наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету, який входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислових і харчових виробництв.

Для опублікування у збірнику наукової  статті  необхідно не пізніше 20 грудня 2018 р. надіслати на адресу оргкомітету ophv@tsatu.edu.ua, які відповідатимуть вимогам.

Адреса редакції збірника:
72312, Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18.
Е-mail: ophv@tsatu.edu.ua
Телефон редакційно-видавничого відділу ТДАТУ: (0619) 42-13-06.
Телефон редактора збірника Самойчука Кирила Олеговича: 097 880-54-85.