Запорізька обласна державна адміністрація оголошує проведення обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки у 2019 році.

Учасниками Конкурсу можуть бути особи, які проживають на території

Запорізької області. Переможці Конкурсу визначаються в наступних категоріях:

  • студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації всіх форм власності;
  • молоді спеціалісти промислових підприємств, установ та організацій області всіх форм власності віком від 18 до 35 років;
  • молоді науковці (доктори, кандидати наук, докторанти, аспіранти, викладачі, здобувачі, наукові працівники віком до 35 років)

Конкурс проводиться у номінаціях: фізико-математичні науки; біологічні, хімічні, екологічні науки; географічні та геологічні науки; технічні науки; сільськогосподарські науки; економічні науки; філологічні науки; державне управління та політичні науки; менеджмент управління.

Подання на конкурс має включати: відомості про автора та наукового керівника; рекомендація за підписом керівництва (витяг з протоколу кафедри); наукова робота (1 екземпляр обсягом до 25 друкованих сторінок тексту); короткий опис творчого шляху, досягнення у конкурсах у попередні роки.

Основними критеріями для оцінки поданих матеріалів є:

актуальність теми (10 балів);

наявність елементів наукової новизни (10 балів);

глибина наукового опрацювання проблеми (10 балів);

оригінальність методів дослідження (10 балів);

повнота, коректність та структурованість викладення матеріалу (10 балів);

певні досягнення (авторські доробки та пропозиції щодо вирішення проблеми) (5 балів);

наявність наукових публікацій, виступів на науково-практичних конференціях, наявність грамот, дипломів та інших заохочувальних відзнак за наукові досягнення у відповідній галузі (5 балів).

 

Матеріали подаються до НДЧ  університету (ауд. 9.209).

Термін подачі – до 10 жовтня 2019 р.

Довідки: Гончарова В.В., тел. 42-04-35, 097-498-30-80

Додатки