Інформація з отримання заліку студентами І-ІІ

курсів всіх спеціальностей з дисципліни “Фізичне виховання”

в ІІ семестрі 2019-2020 навчального року

Для студентів І-ІІ курсів ТДАТУ імені Дмитра Моторного залік з дисципліни “Фізичне виховання” в ІІ семестрі 2019-2020 навчального року складається з наступних блоків: практичний і теоретичний.

1.1 Практичний блок: відвідування практичних занять в період з 13 січня до 12 березня (9 робочих тижнів) – 60% можливої кількості балів (60 балів).

1.2 Теоретичний блок (на період карантину –  з 16 березня по 10 травня) (8 робочих тижнів) – 40% можливої кількості балів (40 балів).

1.2.1. Для основної, підготовчої та спеціальної медичних груп.

Методико-практична робота по вивченню свого фізичного і функціонального стану (виконання 7 запропонованих тестів з наступним занесенням отриманих даних у свій “Щоденник самоконтролю студента”, зразок якого викладений на сайті кафедри – http://www.tsatu.edu.ua/fvs/metodyko-praktychna-robota-po-vyvchennju-svoho-fizychnoho-i-funkcionalnoho-stanu/). Ціль – навчити студентів самоаналізу свого стану, на основі отриманих відомостей – робити висновок про рівень свого здоров’я і вже на основі цього ставити для самого себе завдання щодо поліпшення фізичних якостей, функціонуванню дихальної, серцево-судинної системи.

1.2.2. Для студентів, звільнених від практичних занять з дисципліни “Фізичне виховання”. Обов’язкове yаписання реферату з дисципліни “Фізичне виховання”, теми яких та пам’ятку до їх написання можна отримати за посиланням –  http://www.tsatu.edu.ua/fvs/zvilneni-vid-praktychnyh-zanjat-z-dyscypliny-fizychne-vyhovannja/.