Науково-дослідна робота, що фінансується міністерством освіти і науки України за рахунок державного бюджету «Теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання» (номер державної реєстрації 0119U000272)

Науковий керівник – к.т.н., доцент О.В. Строкань.
Відповідальний виконавець – к.т.н., доцент Д.В. Лубко.
Виконавці:
Прийма С.М. – д.т.н., професор кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету
Литвин Ю.О. – асистент кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету
Рогушина Ю.В. – к.ф.м-.н., доцент, старший науковий співробітник відділу Автоматизованих інформаційних систем Інституту програмних систем Національної академії наук України
Гладун А.Я. – к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук і математики Киівського університету імені Бориса Грінченка
Об’єкт дослідження – методи, механізми та інструменти визнання результатів неформального й інформального навчання.
Предмет дослідження – інформаційна система семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання.
Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання для сприяння їх визнанню й поліпшенню порівнянності, що дозволить поєднати ринок освітніх послуг з ринком праці, забезпечивши перехід від кваліфікаційної моделі (підтвердження професійних навиків дипломами і сертифікатами про проходження навчальних курсів) до повноцінних компетентнісних моделей з упровадженням так званих «паспортів навчання», які супроводжують людей упродовж їх особистісного розвитку та професійної кар’єри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СONNECTING YOUNG PEOPLE FOR LEARNING IN EUROPE»

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ВЗЯЛА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФРЕНЦІЇ

Звіти

ЗВІТ за прикладним дослідженням “ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СЕМАНТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО ТА ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ”
ЗВІТ за 1 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) (2019 рік)

AdvisOnt – Agricultural Advisory System

AdvisOnt – Agricultural Advisory System Details

Статті

Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко. Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т.79. С. 361-386. DOI: 10.33407/itlt.v79i5.3889