Потужний економічний потенціал Запорізької області, представлений промисловими, аграрними, енергетичними, інфраструктурними та іншими підприємствами, є основою динамічного соціально-економічного розвитку громади регіону.

Науковці ТДАТУ у серпні-вересні поточного року взяли активну участь у розробці «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2020 рік» та «Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період 2021-2027 роки».

На високому науковому рівні були підготовлені пропозиції щодо розвитку аграрного сектору та продовольчої безпека (д.с.-г.н. Єременко О.А., д.т.н.  Караєв О.Г.), розвитку підприємництва (д.е.н. Яворська Т.І., к.е.н. Болтянська Л.О., к.е.н. Прус Ю.О.), охорони навколишнього природного середовища (к.б.н. Щербина В.В.), техногенної безпека та цивільного захисту населення (к.т.н. Рогач Ю.П., к.т.н. Яцух О.В.), розвитку самодостатніх та спроможних громад (д.н.держ.упр. Ортіна Г.В., д.ф.н. Олексенко Р.І.).

Метою цих пропозицій є забезпечення сталого економічного розвитку на базі інвестиційно-інноваційної моделі та подальшого впровадження комплексу системних реформ, що стане головною передумовою для вирішення соціально-економічних проблем, підвищення добробуту та якості життя громадян. ТДАТУ має всі необхідні організаційні, науково-методичні та кадрові умови для активної участі у виконанні вказаних пропозицій.

 

 Науково-дослідна частина