Основними цілями роботи студентського наукового гуртка є поглиблення дослідженнь за науково. діяльност. кафедри, оволодіння навичками наукової роботи, залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Студенти екологи активно долучаються до участі у конкурсах науково-дослідних робіт зокрема і обласного рівня, про що свідчать дипломи переможців різних років.

На кафедрі ГЕЗ постійно проводиться активна підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Щорічно з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями. Метою наукових конкурсів є підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких установлення на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності. На протязі багатьох років студенти спеціальності 101 «Екологія» приймали активну участь у відповідних заходах та мають відповідні здобутки та нагороди.

Студенти екологи на протязі багатьох років приймають активну участь у конкурсі «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» та мають відповідні нагороди.