Обговорення питань дотримання академічної доброчесності при створенні навчально-методичної літератури

Нині академічна доброчесність стала невід’ємною складовою системи забезпечення якості освіти у закладах вищої освіти. Питання дотримання принципів академічної доброчесності викладачами та здобувачами вищої освіти є актуальним. 22 жовтня 2021 р. відбулося засідання кафедри комп’ютерних наук, на якому одне із розглянутих питань стосувалося впровадження принципів академічної доброчесності при розробці навчально-методичної літератури. Засідання проводилося в онлайн режимі. […]

Атестація студентів дуальної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

З метою посилення співпраці з роботодавцями та підвищення практичної підготовки здобувачів вищої освіти Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного впроваджуються елементи дуальної форми навчання студентів.  Основне завдання дуальної форми навчання – подолання розриву між теоретичною і практичною підготовкою, освітою і виробництвом та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. 23 квітня 2021 року на кафедрі комп’ютерних […]