Волох Анатолій Михайлович

Посада: Професор, Доктор наук

Базова вища освіта:
В 1967 р. Здобув вищу освіту у Мелітопольському педагогічному інституті за спеціальністю: «Вчитель географії та біології».
З 1976 по 1983 рр. працював Мелітопольському педагогічному інституті асистентом.
1983 по 1985 рр. – працював на посаді старшого викладача.
1985-1995 рр. – працював на посаді доцента.
1988 по 1990 рр. виконував обов`язки завідувача кафедри зоології.
2006 по 2012 рр. очолював кафедру екології та охорони навколишнього середовища ТДАТУ
з 2012 р. дотепер – професора кафедри геоекології і землеустрою Таврійського державного агротехнологічного університету

Вчене звання: Доктора біологічних наук, 03.00.08 – зоологія 2005р.

Науковий ступінь: Кандидата біологічних наук отримав, 03.00.08 – зоологія 1979 р.

Email: anatolii.volokh@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • "Фауністика та зоогеографія"
  • "Синекологія"
  • "Управління популяціями мисливських тварин, охорона ссавців"
  • "Організація та ведення мисливського господарства"
  • "Україна, степова зона".

Досвід наукової та викладацької діяльності: Види і результати професійної діяльності д.б.н., професора Волоха А.М. за 2016-2020 роки

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК
Патент на корисну модель № 139810 Україна, МПК51 G01C 15/06 (2006.01)/ Нівелірна рейка. Малюта С.І.,Л.М. Даценко, Волох А.М., Ганчук М.М., Скиба В.П. Заявка u201906182. заявл. 03.06.2019, опубл. 27.01.2020, бюл. №2.

Методичні рекомендації з організації інвентаризації, оцінки, моніторингу водно-болотного угіддя міжнародного значення та складання інформаційного опису / Б. Александров,Волох А.М., В. Воровка [та ін.]
за заг. ред. В. Демченка, О. Петрович. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 227 с.

Anatoliy Volokh . The morphology of the Wolf (Canis lupus) in Ukraine and its trophy value // Beiträge zur Jagd & Wildforschung. – 2019. – Bd. 44. – GmbH. – S. 302-312.

Волох А.Характеристика рогів лося (Alces аlces) із України // Theriologia Ukrainica. – 2019. – Вип. 18. – С. 40-47. http://doi.org/10. 15407/pts2019.18.000

Волох А.Про обмеження чисельності хижаків. Вовк // Полю-вання та риболовля. – 2020. – № 2. – С. 5

Волох А.Волох А. Слідами лося у степу // Полювання та риболовля. – 2020. – № 3. – С. 6.

Волох А.Степной зверёк из «Красной книги» // Мелитопольский краеведческий жур. – 2019. – № 13. – С. 36-40.

Волох А.Про ефективність охорони дичини // Полювання та риболовля. – 2020. – № 5. – С. 6.

Волох А.Ондатра: історія успіху // Полювання та риболовля. – 2019. – № 11. – С. 5.

Волох А. Шакал заселяє Україну // Полювання та риболовля. – 2019. – № 12 (218). – С. 5.

Eugenia V Bragina, Anthony R Ives, Anna M Pidgeon, Linas Balc , Sándor Csányi, Pavlo Khoyetskyy, Katarina Kysucká, Juraj Lieskovsky, Janis Ozolins, Tiit Randveer, Prˇemysl Štych, Anatoliy Volokh . Wildlife population changes across eastern europe after the collapse of socialism // The Ecological Society of America. - March 2018

Danilkin, A. A., Plakhina, D. A., Zvychaynaya, E. Y., Domnich, A. V., Kholodova, M. V., Sorokin, P. A., Volokh, A. M. (2017). Siberian Roe Deer (Capreolus pygargus Pallas, 1771) in Ukraine: Analysis of the Mitochondrial and Nuclear DNA. Biology Bulletin, 44(6), 575-583.

Волох А.М. Степной зверёк из «Красной книги»// Мелитопольский краеведческий жур. – 2019. – № 13. – С. 36-40.

Волох А.М. Вольєрне вирощування диких копитних та його найважливіші цілі // VІІ Всеукр. з`їзд екологів з міжнар. участю: Збір. наукових праць. – Вінниця. – 2019. – C . 135.

Волох А. Ондатра // Полювання та риболовля. – 2019. – № 11 (217). – С. 6.

Волох А. Шакал заселяє Україну // Полювання та риболовля. – 2019. – № 12 (218). – С. 5.

Данилкин А.А., Плахина Д.А., Звычайная Е.Ю., Домнич А.В., Холодова М.В., Сорокин П.А., Волох А.М. О cибирской косуле (Capreolus pygargus Pallas, 1771) на Украине: анализ митохондриальной и ядерной ДНК // Известия РАН. Серия Биологическая. – № 6. –2017. – С. 20-29. (Scopus).

Волох А.М. Законодавство як перешкода розвитку традиційного природокористування в Україні// VІ Всеукр. з`їзд екологів з міжнар. участю: Збір. наукових праць. – Вінниця. – 2017. – C. 165.

Волох А.М.Інвазії звичайного шакала (Canis aureus l. 1758) у Євразії та їх зоогеографічні наслідки // Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоол. досліджень: Тези доп. Всеукраїн. зоол. конф. – Харків. – 2017. – С. 108-109.

Волох А.М. Cсавці України: динаміка стратегії і приорітетів щодо їх ресурсів // Сучасні проблеми біології, екології і хімії: Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя. – 2017. – С. 82-84.

Rutkowski, R., Krofel, M., Giannatos, G., Ćirović, D., Männil, P., Volokh, A. M., ... & Yavruyan, E. (2015). A European concern? Genetic structure and expansion of golden jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus. PLoS One, 10(11), e0141236.

Volokh A. Management of the red deer (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) population in the Azov-Syvash National Park, Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wildforschung. – 2018. – Bd. 43. – GmbH. – S. 61-70.

Volokh A. The Social Structure of Fallow Deer Populations (Cervus dama) in Steppe Areas of Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wildforschung. – 2016. – Bd. 41. – GmbH. – S. 363-373.

Volokh A. , Trach I. Hunting the European hare (Lepus europaeus Pallas, 1778) and fox (Vulpes vul-pes Linnaeus, 1758) in the Western forest-steppe of Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wildforschung. – 2018. – Bd. 43. – GmbH. – S. 333-342.

1. Плахина Д.А., Звычайная Е.Ю., Данилкин А.А., Домнич А.В., Холодова М.В., Волох А.М. О cибирской косуле (Сapreolus pygargus Рallas, 1771) на Украине: анализ митохондриальной и ядерной ДНК // Генетика. – Москва. – 2015 – 11 c.

2. Волох А.М.Напіввільне вирощування диких тварин як альтернатива традиційному тваринництву та мисливству// 4-й Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю: Зб. наукових статей. – Вінниця. – 2015 – 1 c.

3. Волох А.М. Охотничьи звери Степной Украины. Монография. – Херсон: ФЛП Гринь Д.С., 2015. – Ч. ІІ. – 401 с.

4. Volokh A. Investigation of Red Deer (Cervus elaphus) antlers in the Ukrainian Steppe and results // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2015. – Bd. 39. – GmbH. – 15 рр.

5. Rutkowski R., Krofel M., Giannatos G., Ćirović D., Männil P., Volokh A. et al. Genetic structure and expansion of golden jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus // Ecography. – 2015. – 35 pp.

6. Коломійчук В.П., Волох А.М. Зміни рослинного покриву півострову Бірючий (Азово-Сиваський НПП) під впливом диких копитних // Екологічні науки. – 2014. – № 5. – С. 74-83.

7. Волох А.М. Хронографическая изменчивость экстерьерных показателей зайца-русака в Украине // Млекопитающие Украины и сопредельных стран. Прошлое, современное, будущее: Матер. междунар. науч. териол. конф. – Харьков. – 2014. – С. 16-17.

8. Волох А.М. Проведення виробничих та переддипломних практик студентів-екологів // Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів: Матер. навч.-метод. семінару. – Херсон. – 2014. – С. 63-66.

9. Волох А.М., Cіохін В.Д., Поліщук І.К., Горлов П.І. Дослідження кажанів на території Українського Приазов`я за допомогою ультразвукового детектора в зоні впливу вітрової електростанції // Бранта: Сб. трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – Мелитополь. – 2014. – № 17. – С. 76-95.

10. Горлов П.І., Волох А.М., Поліщук І.К., Cіохін В.Д., Долинний В.І. Науково-методичні засади охорони та оцінки впливу на навколишнє природнє середовище під час проектування, будівництва та експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній мереж. Монографія – Київ-Мелітополь. – 2014.– 148 с.

11. Rutkowski R., Männil P., Ćirović D., Yavruyan E, Hayrapetyan V., Volokh A., Lanszki J., Heltai M., Szabó L., Krofel M., Banea O., Suchecka E., Bogdanowicz W. Genetic structure and expansion of Golden Jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus // First Interenational Jackal Symposium. – Serbia: Veliko Gradište. -13-16.10.2014. – 1 p.

12. Volokh A. Dynamics of the European hare populations (Lepus europaeus Pallas, 1778) in the steppe zone of Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2014. – Bd. 39. – GmbH. – P. 369-379.

13. Волох А.М. Охотничьи звери Степной Украины. Монография. – Херсон: ФЛП Гринь Д.С., 2014. – Ч. І. – 412 с.

14. Волох А.М. Управление ресурсами зайца-русака в Южной Украине // Cовременные проблемы сохранения биоразнообразия и природопользования: Матер. междунар. науч. совещ. – Изв. музей. фонда им. Браунера. – Т. Х. – № 3-4 – 2013. – Одесса. – С. 11.

15. Биологическое сигнальное поле млекопитающих. Монография. Под ред. А.А. Никольского, В.В. Рожнова. – Москва: Товарищество научных изданий КМК. – 2013. – 323 с. (Волох А.М. Сигнальные деревья как составная часть информационных полей дикого кабана в Украине. – С. 76-84).

16. Zvychaynaya E.Yu., Volokh A.M., Kholodova M.V., Danilkin A.A. Mitochondrial DNA Polymorphism of the European Roe Deer, Capreolus capreolus (Artiodactyla, Cervidae) from the South-West of Ukraine // Вестник зоологии. – 2013. – Т. 47. – № 5. – P. 415–420.

17. Volokh A., Rozhenko N. Death of predators (Carnivora) in South Ukraine and their reasons // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2013. – Bd. 38. – GmbH. – P. 173-178.

18. Волох А.М. Современное состояние популяции корсака (Vulpes corsac) в Украине // Вестник охотоведения. – Москва. – 2013. – Т. 10. – № 2. – С. 153-156.

19. Волох А.М. Управление популяцией благородного оленя в Азово-Сивашском национальном природном парке (Украина) // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России: Матер. V Междунар. научно-практ. конф. – Москва. – 2013. – С. 346-348.

20. Волох А.М. Розселення нутрії (Myocastor coypus Molina, 1782) в Україні // Сучасні проблеми біології, екології і хімії: Матер. III наук-практ. конф. – Запоріжжя. – 2012. – С. 450-451.

21. Волох А.М. Размеры рогов муфлона из Украины и их трофейная ценность // Соврем. пробл. природопольз., охотоведения и звероводства: Тр. междунар. науч.-практ. конф. – Киров. – 2012. – С . 510-511.

22. Волох А.М. Биотопическое распределение ондатры и её постройки в степной зоне Украины // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Матер. 4-Междунар. науч.-практ. конф. – Тирасполь. – 2012. – С. 69-71.

23. Волох А.М.Динаміка чисельності кулана на півострові Бірючому

24. (Азово-Сиваський НПП) // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців: Матер. ХІХ теріологічної школи-семінару. – Гола Пристань. – 2012. – С. 51.

25. Токарский В.А., Волох А.М., Токарская Н.В. Возрождение популяции речного бобра (Castor fiber) на Левобережной Украине // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців: Матер. ХІХ теріологічної школи-семінару. – Гола Пристань. – 2012. – С. 37.

26. Волох А. М. Интродукция охотничьих зверей в Крыму и её результаты // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 9. – № 2. – С. 237-252.

27. Токарский В.А., Волох А.М., Токарская Н.В., Скоробогатов Е.В. Возрождение популяции речного бобра (Castor fiber) на Левобережной Украине // Вісн. Харківського нац. ун-ту ім В.Н. Каразіна. Сер. біол. – Вип. 16. – № 1035. – 2012. – C. 114-124.

28. Волох А.М. Про реформування освіти в українських ВНЗ //Нова педагогічна думка: Наук.-метод. журн. – Рівне. – 2012. – С. 29-30.

29. Волох А.М. Агроландшафти України як мисливські угіддя // 3-й Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю: Зб. наукових статей. – Вінниця. – 2011 – С. 301-305.

30. Волох А.М., Шестопал М.И. Обнаружение шакала (Canis aureus Linnaeus, 1758) в низовьях Днепра // Вестник зоологии. – 2011. – Т. 45. – № 5 – С. 456.

31. Volokh A. Expansion and reproduction of wolf (Canis lupus L.) populations in the steppe zone of Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2011. – Bd. 36. – GmbH. – P. 105-115.

32. Volokh A.,Rozhenko N. Dynamics of the range and population of the European Mink (Mustela lutreola, 1761) in Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2011. – Bd. 36. – GmbH. – P. 425-435.

33. Roženko N., Volokh A. The golden jackal (Canis aureus L., 1758) as a new species in the fauna of Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2010. – Bd. 35. – GmbH. – P. 237-246.

34. Волох А.М. Динамика ареала кабана (Sus scrofa) в Украине // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 7. – № 1. – С. 54-67.

35. Волох А.М., Самохин С.В. Динамика биотопического распределения копытных в горных лесах Крыма // Ресурсы позвоноч. Юго-Восточной Европы. Сохранение и использование в условиях соврем. трансформ. природ. среды и общественных отношений: Изв. музейного фонда им. А.А. Браунера. – – Т. 7. – № 3-4. – С. 44-45.

36. Волох А.М. Динамика ареалов охотничьих зверей в связи с изменениями ландшафта и климата // Ресурсы позвоноч. Юго-Восточной Европы. Сохранение и использование в условиях соврем. трансформ. природ. среды и общественных отношений: Изв. музейного фонда им. А.А. Браунера. – – Т. 7. – № 3-4. – С. 49-50.

37. Волох А.М. Можливий вплив вітрових електростанцій на кажанів у Приазов`ї // Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: Матер. наук. конф. – Мелітополь. – 2010. – С. 114-116.

38. Волох А.М. Динамика ареала кабана (Sus scrofa) в Украине // Вестн. охотоведения. – Москва. – 2010. – Т. 7. - № 1. – С. 54-67.

39. Волох А.М. Влияние интродукции на фауну охотничьих зверей в Украине // ХХIХ Международный конгресс биологов-охотоведов: Сб. матер. – Москва. – 2009. – Ч. 1. – С. 291.

40. Волох А.М. Проблеми управління ресурсами мисливських тварин в Україні // 2-й Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю: Зб. наук. статей. – Вінниця. – 2009. – С. 196-198.

41. Червона Книга України. Тваринний свiт. Монографія. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009 // Волох А.М. Тушканчик великий – (С. 525). Перегузня. Горностай (С. 538-539). Тхiр степовий (С. 541). Волох А.М., Роженко М.В. Норка європейська (С. 540). Видра річкова (С. 543). Волох А.М., Кондратенко О.В. Корсак (С. 544).

42. Volokh A.M. History and population dynamics of moose in the steppe zone of Ukraine// Alces. – Canada. – 2009. – Vol. 45. – P. 81-88.

43. Волох А.М., Демченко В.А. Животные ресурсы Украины. Рецензия на книгу Межжерина С. В. «Животные ресурсы Украины в свете стратегии устойчивого развития: аналитический справочник». – Киев: Логос. – 2008. – 282 с. // Морський екол. журн. – 2009. – Т. 8. – № 2. – С. 101-102.

44. Волох А.М., Кашкарёва А. Об эмбриональном развитии дикого кабана (Sus scrofa) в Украинском Приазовье // Вісник Запорізького держ. ун-ту / Фіз.-матем. та біол. науки. – 2008. – № 7. – С. 29-32.

45. Volokh А. Condition of the Wild Boar (Sus scrofa) in the Steppe Ukraine// Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2008. – Bd. 33. – GmbH. – P. 313-323.

46. Волох А.М. Динамика ареала лося (Alces аlces) в Украине// Вестник охотоведения. – Москва. – Т. 5. – № 1. – С. 17-26.

47. Волох А.М. Динамика пространственной структуры популяций копытных на территории Южной Украины в ХХ в. // Териофауна России и сопредельных территорий: Матер. междунар. совещ. (8 съезд териол. об–ва). – Москва. – 2007. – С. 89

48. Волох А.М. Динаміка стадності козулі в степових маргінальних популяціях // Біологія ХХІ століття (теорія, практика, викладання): Матер. міжнар. конф. – Київ-Черкаси-Канів. – 2007. – С. 271-272.

49. Волох А.М. Охрана млекопитающих в Украине // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю біофаку ЗНУ. – Запоріжжя. – 2007. – С. 376-379.

50. Волох А.М. Динамика ареала косули (Сapreolus capreolus) в Украине// Вестник охотоведения. – Москва. – – Т.4 . – № 1. – С. 35-43.

51. Woloch А. Dynamik der Fauna der Jagdsäugetiere in der Südukraine im 20. Jharhundert // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2007. – Bd. 32. – GmbH. – P. 239–249.

52. Woloch А., Roženko N. Die Akklimatisation des Marderhundes (Nyctereutes procyonoides Matsch.) in der Südukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2007. – Bd. 32. – GmbH. – P. 409–422.

53. Кузнецова М.В., Волох А.М., Домнич В.И., Тышкевич В.Е., Данилкин А.А. Молекулярно-генетическая изменчивость благородного оленя (Сervus elaphus) из Восточной Европы // Вестник зоологии. – 2007. – Т. 41. – № – С. 505–509.

54. Александров Б.Г., Андрієнко Т.Д., Волох А.М. та ін. Методики інвентаризації та оцінки сучасного стану біорізноманіття природних комплексів та ландшафтів, необхідних для формування регіональних екологічних мереж. Монографія. – Мелітополь. – 2007. – 125 с. (Волох А.М. Теріологічні дослідження. – С. 76-84).

55. Волох А.М. Сучасний стан степової біоти на Запоріжжі // Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації: Матер.Україн. екол. конгресу. – 2007. – C. 112-116.

56. Волох А.М. Експлуатація ресурсів русака в степовій зоні //Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир. – 2007. – С. 21-25.

57. Волох А.М. Международный симпозиум «Фрагментация ландшафта и другие антропогенные влияния на популяции диких животных» // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 4. – № 3. – С. 338-341.

58. Волох А.М. Возможные подходы к управлению ресурсами охотничьих зверей в Украине // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 4. – № 3. – С. 266-277.

59. Волох А.М. Динаміка та сучасний стан умов існування мисливських ссавців у степовій зоні України // Наук. вісн. нац. аграрного ун-ту. – Київ. – 2006. – № 93. – С. 34-49.

60. Волох А., Кашкарёва А. Некоторые особенности эмбрионального развития асканийского благородного оленя // Фауна в антропогенному середовищі: Праці теріологічної школи. – Луганськ. – 2006. – Вип. 8. – С. 59-64.

61. Волох А., Янушевская Ю. О сибирском лемминге (Lemmus sibiricus) – обитателе нетрансформированных ландшафтов на Гыданском полуострове // Фауна в антропогенному середовищі: Праці теріологічної школи. – Луганськ. – 2006. – Вип. 8. – С. 65- 70.

62. Никитин С.В., Князев С.П., Николаев А Г., Волох А.М., Кириченко А.В., Савина М.А., Ермолаев В.И., Юдина О.П., Бекенёв В.А., Айтназаров Р.Б. Разнообразие популяций диких и домашних свиней по комплексу аллотипов сыворотки крови // Генетика. – 2006. – Т. 42. – № 3. – С. 403-413.

63. Волох А.М. Некоторые особенности управления ресурсами охотничьих зверей в Украине // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 3. – № 2 . – С. 228-231.

64. Волох А.М. Мониторинг, охрана и восстановление популяций редких видов млекопитающих в Украине // 1-й Всеукраїнський з`їзд екологів: Тези доп. – Вінниця. – 2006. – С. 117.

65. Корж О.П., Стрижак М.М., Волох А.М. та ін. Екологія рідного краю / Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем`єр, 2006. – 112 с.

66. Волох А.М. Характеристика асканійського благородного оленя, як об`єкта розведення у фермерському господарстві// Сільський господар. – Львів. – 2006. – № 5-6. – С. 7-9.

67. Волох А.М. Рецензия на учебник «В.С. Романов, П.Г. Козло, В.И. Падайга. Охотоведение. Минск: Тесей, 2005. 448 с.» // Вестник охотоведения. – Москва. – – Т.3 . – № 3. – С. 394-395.

68. Волох А.М., Роженко М.В. Мінливість екстер`єрних показників лисиці із південних районів України // Современные проблемы зоологии и экологии: Матер. междунар. науч. конф. к 120–летию кафедры зоологии ОНУ. – Одесса. – 2005. – С. 47-48.

69. Волох А. М. Динаміка екстер`єрних показників русака (Lepus europaeus) із cтепових районів України // Современные проблемы зоологии и экологии: Матер. междунар. науч. конф. к 120–летию кафедры зоологии ОНУ. – Одесса. – 2005. – С. 49-51.

70. Князев С.П., Никитин С.В., Кириченко А.В., Николаев А.Г., Волох А.М., Савина М.А., Данильченко Н.В., Айтназаров Р.Б., Ермолаев В.И., Юдина О.П. Дифференциация диких и домашних свиней по аллотипам белков сыворотки крови // Сельскохозяйственная биология. Биология животных. – Москва. – 2005. – № 6. – С. 100-105.

71. Волох А.М. Появление обыкновенного шакала (Canis aureus L., 1758) у берегов Крыма // Вестник зоологии. – 2004. – Т. 38. – № 3. – С. 80.

72. Волох А.М., Роженко Н.В. Биотопическое распределение и убежища енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoydes Matsch.) в южных районах Украины // Зоол. журн. – Москва. – 2004. – № 5. – С. 635–638.

73. Волох А.М. Значення біогеографічних островів у формуванні популяцій великих ссавців та пульсації меж ареалів // Вчені зап. Таврійського нац. ун–ту. Сер. біол., хім. – Сімферополь. – 2004. – Т. 17 (56). – № 2. – С. 12–22.

74. Волох А.М. Сучасний стан популяцій степового тхора (Mustela eversmanni Lesson, 1827) в Україні // Наук. вісник Ужгород. держ. національного ун–ту. Сер. біол. – 2004. – Вип. 15. – С. 105–109.

75. Волох А.М. Поширення і чисельність європейської норки (Mustela lutreola L., 1766) в Україні // Вісник Львів. нац. ун–ту. Сер. біол. – 2004. – № 38. – С. 118–128.

76. Волох А.М. Відтворювальна здатність ратичних із південних районів України // Сучасні проблеми зоологии науки: Матер. Всеукр. наук. конф. до 170–річчя Київського нац. ун-ту. – 2004. – С. 27–29.

77. Волох А.М. Долина Днестра как миграционный коридор крупных млекопитающих и проблемы управления их ресурсами // Интегриров. управ. природ. ресурсами бассейна трансграничной реки Днестр: Матер. междунар. науч. конф. – Кишинёв. – – С. 79–81.

78. Волох А.М. Великі ссавці Південної України у ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління). Автореф. дис…докт. біол. наук: 03.00.08/ Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України. – К., 2004. – 35 с.

79. Черничко И., Сиохин В., Волошкевич А., Дубына Д., Волох А., Кичук И., Подорожный С., Ткаченко В., Черничко Р. Всемирный фонд дикой природы. Видение дельты Дуная. – Монография. Вена -Одесса: Partners eor Wetlands, 2004. – 232 с.

80. Волох А.М. Результаты исследования некоторых популяционных характеристик асканийского благородного оленя// Вестник охотоведения. – Москва. – – Т. 1. – № 2 . – С. 103-111.

81. Волох А.М. Использование фенетических маркёров в исследованиях миграций дикого кабана // Тез. докл. 7 съезда териол. об–ва Российской АН. – Москва. – 2003. – С. 82

82. Волох А.М.Сучасне поширення видри (Lutra lutra L., 1758) в Україні та її чисельність // Вісник Запорізького держ. ун–ту / Фіз.–мат. та біол. науки. – 2003. – № 1. – С. 133–139.

83. Woloch А. Aktueller Stand der Muffelwildpopulation in der Ukraine // Beiträge zur Jagd & Wild forschung. – 2003. – Bd. 28. – GmbH. – S. 135–141.

84. Волох А.М. Сучасне поширення та чисельність перегузні (Vormela peregusna Gűeld., 1770) в Україні // Вопросы биоиндикации и экологии: Меведомств. науч. сб. – Запорожье. – 2003. – Вып. 8. – № 2. – С. 112–126.

85. Волох А.М. Появление шакала на Украине и его современное распространение // Охотник. – К. – 2003. – № 9. – С. 12–13.

86. Князев С.П., Николаев А.Г., Волох А.М. и др. Анализ филогенетического сходства популяций домашних свиней и диких кабанов по антигенным профилям сывороточных аллотипов // Тр. Новосибирского гос. аграр. ун–та. – 2003. – Т. 183. – Вып. 1. – С. 128–134.

87. Волох А. М., Роженко М. В. Экстерьерные особенности енотовидной собаки из Причерноморья Linnaeus, 1758 // Матер. по изуч. живот. мира: Тр. зоомузея Одеского гос. ун-та. – – Т. 4. – С. 116 –121.

88. Волох А. М. Особенности формирования приазовской части ареала средиземноморского нетопыря, Pipistrellus Kuhlii // Вестник зоологии. – 2002. – Т. 36. – № 1. – С. 101–104.

89. Волох А. М. Міграції кабана та їхня роль у формуванні південних маргінальних популяцій в Україні // Вопросы биоиндикации и экологии: Меведомств. науч. сб. – Запорожье. – – Вып. 7. – № 2–3. – С. 203–210.

90. Волох А.М. Некоторые экологические характеристики южной маргинальной популяции дикого кабана в Украине // Зоол. журн. – Москва. – 2002. – № 12. – С. 1506-1514.

91. Волох А.М. Динаміка краніологічних показників європейської козулі на південній межі поширення в Україні // Вісник Запорізького держ. ун-ту / Фіз.-матем. та біол. науки. – 2002. – № 2. – С. 117-122.

92. Волох А.М. Екологічна регуляція чисельності лося у південній частині України // Вісник Львів. нац. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – № 30. – С. 49-54.

93. Woloch A. Wachstumdynamik der Eckzähne des Schwarzwildes des südlichen Ukraine // Zeits. für Jagdwissenschaft. – Berlin. – 2002. – N 48. – S. 186

94. Волох А.М. Роль міграції ондатри в формуванні приазовського осередку її ареалу // Вісник Луганського пед. ун–ту. – № 1 (45) – 2002. – С. 38–42.

95. Волох А.М. Структура популяции дикого кабана (Sus scrofa) в степной Украине // Вестник зоологии. – 2002. – Т. 36. – № 6. – С. 51–56.

96. Волох А.М. Cовременный статус млекопитающих Придунавья и сосотояние их некоторых группировок // Геоэкол. и биоэкол. пробл. Сев. Причерноморья: Тез. докл. междунар. науч. конф. – Тирасполь. – 2001. – С. 58 – 60.

97. Волох А.М., Ткачук Ю.Б. Значение карпатских млекопитающих в формировании популяций некоторых видов в Причерноморье // Геоэкол. и биоэкол. пробл. Сев. Причерноморья. – Тез. докл. междунар. науч. конф. – Тирасполь. – 2001. – С. 60- 61.

98. Волох А.М. Регуляція чисельності в маргинальних популяціях копитних // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть: Тези доп. Всеукраїн. зоол. конф. – Кривий Ріг. – 2001. – С. 152-154.

99. Волох А.М. Влияние интродукции на формирование полиморфного генотипа диких кабанов на Украине // Структура і функц. роль тварин. населення в природ. і трансформ. екосистемах: Тез. доп. 1 мiжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ. – 2001. – С. 124-125.

100. Волох А.М. Деревно–чагарникова рослинність у живленні бобрів // Лісовий та мисливський журнал. – 2001. – № – С. 41–42.

101. Волох А.М. Полувольное содержание и выращивание диких копытных с целью повышения экономической эффективности животноводства // Вісник аграр. науки Причорномор`я. – Миколаїв. – – Вип. 3 (12). – Т. 2. – С. 393–400.

102. Волох А.М., Кармышев Ю. В.Кольцевание летучих мышей в пещерах Крыма // Вестник зоологии. – 2001. – Т. 35. – № – С. 99 –101.

103. Волох А.М., Попенко В.М. Вклад К.П. Филонова в формирование мелитопольской зоологической школы // Вестник зоологии. – 2001. – Т 35. – № – С. 107 –108.

104. Игнатенко А.И., Волох А.М. Трофические связи ворона в Приднепровской Лесостепи // Бранта: Сб. науч. Труды Азово–Черноморской орнитол. станции. – Мелитополь–Симферополь: Сонат. – 2001. – Вып. 4. – С. 71–78.

105. Роженко М.В., Волох А.М. Поява звичайного шакала (Canis aureus Linnaeus, 1758) на пiвднi України // Вестник зоологии. – 2000. – Т. – № 1-2. – С. 125-129.

106. Волох А.М. Птицы в рационе дикого кабана // Птицы Азово–Черноморского региона на рубеже тысячелетий: Матер. науч. конф. – Одесса. – 2000. – С. 80.

107. Volokh A.M. Land Mammals of the north–eastern Gydan Peninsula in 1989 // Heritage of the Russian Arctic: Researsh, conservation and international cooperation. – Moscow: Ecopros Publishers. – 2000. – 554–558.

108. Волох А.М. Нарис про ссавців Придунав’я і особливості менеджменту їхніх ресурсів // Заповідна справа. – 2000. – Т. 6. – Вип. 1 – 2. – С. 28-35.

109. Волох А. Значення карпатських лісів як сучасного рефугіуму великих ссавців у Європі // Великі ссавці Карпат: Матер. міжнар. екол. конф. – Івано–Франківськ. – 2000. – С. 21–24.

110. Волох А.М. Репродуктивный потенциал дикого кабана // VI–й съезд Териол. об–ва Российской АН: Тез. докл. – Москва. – 1999. – С. 53.

111. Волох А.М. Краткий очерк истории формирования современной фауны охотничьих зверей в южных районах Украины // Проблемы изучения фауны юга Украины: Науч. сборник. – Мелитополь-Одесса: Астропринт. – 1999. – с. 34–49.

112. Волох А.М. Изменение фауны охотничьих зверей днестровской дельты в течение XX столетия // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. междунар. науч. конф. – Кишинёв. – 1999. – С. 43–45.

113. Роженко Н.В. Волох А.М. Обыкновенный шакал (Canis aureus L., 1758) – новый вид млекопитающих в днестровской дельте // Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра: Матер. междунар. науч. конф. – Кишинёв. – 1999. – с. 196–198.

114. Роженко Н.В., Волох А.М. Заселение енотовидной собакой Северного Приазовья и Причерноморья // Исследования многообразия живот. мира: Тр. зоомузея Одесского гос. ун-та. – Т. 3. – Одесса. – 1998. – С. 133–137.

115. Волох А.М. Динамика стадности косули на южном пределе ареала в степной зоне Украины // Исследования многообразия живот. мира: Тр. зоомузея Одесского гос. ун-та. – Т. 3. – Одесса. – 1998. – С. 138–141.

116. Волох А.М., Роженко Н.В., Лобков В.А. Первая встреча обыкновенного шакала (Сanis aureus ) на юго–западе Украины // Исследования многообразия живот. мира: Тр. зоомузея Одесского гос. ун-та. – Т. 3. – Одесса. – 1998. – С. 187–188.

117. Волох А.М. Половые различия морфологических признаков у зайца–русака в Приазовье // Актуаль. питання збереж. i вiдновлення степ. екосистем: Матер. мiжнар. наук. конф. – Асканiя-Нова. – – С. 250-252.

118. Волох А.М., Роженко Н.В. Биотопическое распределение енотовидной собаки в степной зоне Украины // Актуаль. питання збереж. i вiдновлення степ. екосистем: Матер. мiжнар. наук. конф. – Асканiя-Нова. – – С. 252-254.

119. Volokh A.M. Notes of the mammalian fauna of the viciniti of the Yenisei lake on the Gydan peninsula // Conserving our common heritage of the Arctic. – Moscow. – – P. 151.

120. Volokh A.M. Observations of fish fauna in the upper reaches of the rivers Ekareuyakha and Mongocheyakha (Gydan peninsula) // Conserving our common heritage of the Arctic. – Moscow. – – P. 39-40.

121. Volokh A.M. Craniological efects of the wild boar in the South Ukraine // Euro–American Mammal Congress. – Spain. – 1998. – 117. – Р.

122. Volokh A.M. The structure and reproduction of wild boar in the Ukrainen step // Euro–American Mammal Congress. – Spain. – 1998. – – Р. 245-246.

123. Кошелєв О.І., Писанець Є.М., Волох А.М. та ін. Еколого-зоологічні дослідження у Мелітопольському педагогічному інституті за 75 років 1923–1998) // Наук. вісн. МДПУ. – № 1. – 1998. ­– С. 102-115.

124. Волох А.М. Разведение редких непарнокопытных на Украине // Редкие виды млек. России и сопред. тер-й: Тез. докл. междунар. совещ. – Москва. – 1997. – С. 20.

125. Волох А.М., Воловник С.В., Кошелєв О.I. Тваринний свiт // Атлас Запорiзької областi. – Kиїв. – 1997. – С. 22.

126. Волох А.М. О бедственном положении морской свиньи в Азовском море // Редкие виды млек. России и сопред. тер-й: Тез. докл. междунар. совещ. – Москва. – 1997. – С. 21.

127. Мониторинг и поддержание биологического разнообразия водно–болотных угодий Украины. Монография – Мелитополь – 1995. – 300 с. (Волох А.М. Общая характеристика биоты. – С. 23- Териологические исследования. – С. 185–196.

128. Червона Книга України. Тваринний свiт. – Київ: Українська енциклопедiя. – 1994. – // Волох А.М., Крочко Ю.I. Пiдковонiс малий. Пiдковонiс великий – (С. 376-377). Довгокрил звичайний (С. 382). Волох А.М. Тушканчик великий (С. 392). Тхiр степовий. Норка європейська. Перев¢язка звичайна (с. 404-406).

129. Черничко И.И., Сыроечковский Е.Е., Волох А.М. и др. Материалы по фауне и населению птиц Северо–Восточного Гыдана // Арктические тундры Таймыра и островов Карского моря. – Москва. – 1994. – C. 223–260.

130. Волох А.М. Циклические флуктуации зайца–русака в Карпатах // Фауна схiдних Карпат: сучасний стан i охорона: Тези мiжнар. наук. конф. – Ужгород. – 1993. – С. 53–55.
131. Волох А.М., Воловник С.В., Попенко В.М., Рева П.П. Состояние ихтиофауны и рыбопродуктивности причерноморских лиманов в связи с изменением их гидрохимических характеристик // Биология и экология: Вест. Днепропет. гос. ун-та. – Днепропетровск. – 1993. – Вып. 1. – С. 161.

132. Волох А.М., Кошелев А.И., Пересадько Л.В. Позвоночные животные как индикатор промышленного и бытового загрязнения городов и сёл юга Украины // Биология и экология: Вест. Днепропетровск. гос. ун-та. – 1993. – Вып. 1. – 95-96.
133. Волох А.М. Особенности формирования южной границы современного ареала европейской косули на Украине // V–й съезд всесоюз. териол. об-ва: Тез. докл. – Москва. – 1990. – Т. 1. – С. 122–123.

134. Волох А.М. Некоторые аспекты социальной организации лося в маргинальной популяции на юго–западе СССР // III-й междунар. симпозиум по лосю: Тез. докл. – Сыктывкар. – 1990. – С. 100

135. Воловник С.В., Волох А.М., Загородняя Ю.К., и др. Динамика видового разнообразия причерноморских лиманных систем // Пробл. изуч. и сохран. вид. разнообразия: Матер. междунар. науч. симпозиума. – Фрунзе: Илим. – 1990. – С. 29–30.

136. Волох А.М. Возрастная изменчивость размеров пищеварительного тракта у европейского бобра // 7 всесоюз. науч. совещание по бобру: Тез. докл. – Воронеж. – 1989. – С. 98-100.

137. Волох А.М. Попытка прижизненного определения возраста европейского бобра по длине саггитального гребня // 7 всесоюз. науч. совещание по бобру: Тез. докл. – Воронеж. – 1989. – С. 101-103.

138. Волох А.М. Структура бобровой популяции в бассейне среднего Днепра и продолжительность жизни бобров в природе // Грызуны: Тез. докл. VII–го всесоюз. совещ. – Свердловск. – 1988. – Т. – С. 76.

139. Волох А.М., Архипчук В.А., Гулай В.И., Евтушевский Н.Н., Шевченко Л.С. Особенности динамики численности зайца–русака на территории УССР // Изучен. териофауны Украины, её рац. использ. и охрана: Сбор. науч. тр. – К.: Наук. думка. – 1988. – С. 19

140. Волох А.М., Гаттерманн Р., Гейдеке Д. Некоторые особенности экологии эльбского бобра на речке Таубе (ГДР) // Вестник зоологии. – 1987 – № – С. 63–66.

141. Волох А.М. Возможные подходы при составлении кадастра животного мира СССР // Всесоюз. совещ. по проблеме кадастра и учёта животн. мира: Тез. докл. – Москва. – 1986. – Ч. 1. – С. 66–67.

142. Волох А.М. Возрастно-половой состав и размер стад лося в степной зоне УССР // IV–й съезд всесоюз. териол. общества. Тез. докл. – Москва. – 1986. – Т. 1. – С. 181.

143. Волох А.М., Ракитянский И.Г. Современная граница ареала перевязки на юго–западе СССР // IV–й съезд всесоюз. териол. общества: Тез. докл. – Москва. – – Т. 3. – С. 89-90.

144. Волох А.М. Фауна Запорожья в IX–XI ст. по материалам раскопок славянского поселения на острове Хортица // Перспектива и ретроспектива зоогеографии суши. Тез. докл. VIII всесоюз. зоогеограф. совещ. – Ленинград. – 1985. – С. 24 – 26.

145. Волох А.М., Кухленко С.И. Влияние спортивной охоты на популяцию зайца–русака в южных районах Украины // Пробл. регион. экол. животных в цикле зоологии дисциплин педвуза: Тез. докл. III–ей всесоюз. конференции зоологов педвузов. – Витебск. – 1984. – Ч. 1.– С. 47–48.

146. Волох А.М. Перевязка в Запорожской области // Редкие виды млекопитающих СССР и их охрана: Матер. III Всесоюз. науч. совещ. – Москва. – 1983. – С. 90.

147. Волох А.М. Распространение и некоторые черты экологии бобрового жучка в бассейне Днепра // Экология. – 1982. – № 3. – С. 83–84.

148. Волох А.М. Расселение бобров в Кировоградской области // Вестник зоологии. – 1982. – № 6. – С. 86–87.

149. Волох А.М., Новиков В.В. Характеристика некоторых биоэнергетических процессов в онтогенезе европейского бобра // III–й съезд всесоюз. териол. об-ва: Тез. докл. – Москва. – 1982. – Т. 1. – 168–169.

150. Волох А.М. Размножение европейского бобра (Castor fiber L.) в бассейне Среднего Днепра // Экология. – – № 6. – С. 72–75.

151. Волох А.М. О взаимоотношении бобра и выдры в лесостепном Приднепровье // Поведение охотничьих животных: Сб. науч. тр. – Киров. – 1981. – C. 102–104.

152. Волох А.М., Самарский С.Л. Регионы численности ондатры в Среднем Приднепровье // Природ. и сельхозяйств. районирование в СССР: Матер. всесоюз. науч. совещ. – Москва. – 1981. – С. 120

153. Волох А.М. Морфологическая характеристика бобров из днепровского бассейна // Грызуны: Матер. 5 всесоюз. науч. совещ. – Москва. – 1980. – С.55–56.

154. Волох А.М. Строительная деятельность бобров в зоне влияния Кременчугской и Каневской ГЭС на Днепре // Влияние хоз. деятельности человека на популяции охот. зверей и среду их обитания: Матер. научно-произв. конф. – Киров. – 1980. – С. 75–77.

155. Волох А.М. Смертность бобров в Приднепровье и её причины // Матер. 4 всесоюз. научно-производ. совещ. по бобру. – Воронеж. – 1980. – С. 38-39.

156. Волох А.М. Рациональные сроки промысла бобров в Среднем Приднепровье и его экономическая эффективность // Матер. 4 всесоюз. научно-произв. совещ. по бобру. – Воронеж. – 1980. – С. 40-41.

157. Волох А.М. О целесообразности начала хозяйственного использования бобров в Среднем Приднепровье // Матер. 4 всесоюз. научно-произв. совещ. по бобру. – Воронеж. – 1980. – С. 42-43.

158. Волох А.М., Новиков В.В. Изучение потенциальной и фактической активности европейского бобра. Сообщение 2. // Изучение природ. комплекс., их охрана и ведение заповед. хоз–ва в условиях лесостеп. и степ. зон Сов. Союза. – Воронеж. – 1979. – С. 97–103.

159. Волох А.М. Характеристика взаимоотношений лисицы и бобра в лесостепном Приднепровье // Экол. основы охраны и рац. использ. хищ. млекопитающих: Матер. всесоюз. совещ. – Москва. – 1979. – С.177–178.

160. Волох А.М. Речной бобр Среднего Приднепровья и перспективы его хозяйственного использования: Автореф. дис…к–та биол. наук: 03.00.08 / Ин–т зоологии АН УССР. – Київ, 1979. – 24 с.

161. Волох А.М., Выскушенко А.П. Деятельность речного бобра и численность мелких млекопитающих в бобровых поселениях пойменных и мелиорированных ландшафтов Среднего Приднепровья // Биоценология, антропогенные изменения растит. покрова и их прогнозирование: Тез. докл. науч. конф. – Днепропетровск-Киев. – 1978. – С. 79–80.

162. Волох А.М. Возобновление древесно–кустарниковой растительности в бобровых угодьях Среднего Приднепровья // Пути и методы рац. эксплуатации и повыш. продукт. охот. угодий. – Матер. всесоюз. науч. конф. – Москва. – 1978. – С. 91–93.

163. Волох А.М., Новиков В.В. Материалы по изучению температурного режима поверхности тела европейского бобра // Изучение природ. комплексов, их охрана и ведение заповед. хоз-ва в условиях лесостеп. и степной зон Сов. Союза. – Воронеж. – 1977. – С. 114–116 .

164. Волох А.М., Новиков В.В. Изучение потенциальной и фактической активности европейского бобра. (Сообщение 1) // Изучение природ. комплексов, их охрана и ведение заповед. хоз–ва в условиях лесостеп. и степ. зон Сов. Союза. – Воронеж. – 1977. – С. 117-118.
165. Волох А.М., Самарский С.Л. О гельминтах речных бобров в Среднем Приднепровье // Вестник зоологии. – 1977. – № – C. 89-90.
166. Волох А.М., Самарский С.Л. Особенности осенне–зимнего питания речных бобров в прибрежных районах и на островах Кременчугского водохранилища // Вестник зоологии. – 1977. – № – С.18–23.
167. Волох А.М., Новиков В.В. Некоторые особенности пищевых адаптаций речного бобра в условиях клеточного разведения // Биология и патология клеточ. пуш. зверей: Тез. докл. 2 всесоюз. науч. конфер. – Киров. – 1977. – С. 145–146.
168. Волох А.М., Самарский С.Л. Динамика и прогнозирование численности речного бобра в Среднем Приднепровье // Численность животных и её прогнозирование: Тез. докл. науч. конф. – Киров. – 1976. – C. 67-69.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Вирощування диких копитних: монографія / А.М. Волох. - Херсон: Олді-Плюс, 2020. - 400с.

Волох А.М. Охотничьи звери Степной Украины. Монография. – Херсон: ФЛП Гринь Д.С., 2015. – Ч. І. – 401 с.

Волох А.М. Охотничьи звери Степной Украины. – Херсон: ФЛП Гринь Д.С.: монографія. – 2016. – Кн. 2: 573 с.

Волох А.М. Загальна екологія: підручник / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов, А.М. Волох // Київ: НУБіП України. – 2017. – 312 с.

Соломенко Л.І., Боголюбов В.М., Волох А.М. Загальна екологія: підручник. Видання друге випр. і допов – Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 352 с.
Методичні рекомендації з організації інвентаризації, оцінки, моніторингу водно-болотного угіддя міжнародного значення та складання інформаційного опису / Б. Александров, Волох А.М. , В. Воровка [та ін.]
за заг. ред. В. Демченка, О. Петрович. – Мелітополь, 2018. – 227 с.
Волох А.М. Вирощування диких копитних. – Херсон: Олді-Плюс: монографія. – 2019. – 331 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Нагороди, заохочення, почесні звання:
"Відмінник народної освіти УРСР"
"За наукові досягнення"
"За вагомий внесок у розвиток освіти"
"Знак Пошани"

Екстраординарний член Німецького товариства дослідження диких тварин та мисливства, член ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, член Ради Українського теріологічного товариства, член міжнародного теріологічного товариства, почесний член Українського товариства мисливців та рибалок.

Автор понад 170 наукових статей, опублікованих у Іспанії, Канаді, Молдові, Сербії, Словаччині, США, Польщі, Росії, Україні та ФРН, а також монографії: «Охотничьи звери Степной Украины» (Херсон, 2014).

Співавтор монографій: «Моніторинг та підтримка  біологічного різноманіття водно-болотних угідь України» (Мелітополь, 1995), «Червона книга України» (Київ, 1994; 2009), «Бачення дельти Дунаю» (Відень-Одеса, 2004), «Біологічне сигнальне поле ссавців» (Москва, 2013). «Науково-методичні засади охорони та оцінки впливу на навколишнє природнє середовище під час проектування, будівництва та експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній  мереж». (Київ-Мелітополь, 2014). «Оцінка ландшафтного та біологічного різноманіття інтегральними біологічними індикаторами та маркерам» (Мелітополь, 2014).