Історія бібліотеки університету нерозривно пов’язана з історією навчального закладу. Бібліотека була створена у 1932 році на базі бібліотеки заводу-втузу. Фонд книгозбірні почався з запису №1 в інвентарній книзі. Це був «Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона» – найбільша дореволюційна російська універсальна енциклопедія у 82 томах, яка друкувалась з 1890 по1907 роки. Спершу книжковий фонд становив 35880 примірників і у перші роки її існування поповнювався за рахунок державних надходжень, від інших бібліотек і окремих осіб. У 1941 році книжковий фонд становив вже 65 тисяч примірників. У вересні 1941 року 40 тис. найцінніших книг було евакуйовано до Ашхабаду разом зі студентами, викладачами та співробітниками вузу.апр У серпні 1944 року інститут повернувся до Мелітополя. Нажаль, до бібліотеки повернулась невелика частина книжкового фонду, решта залишилась в Ашхабаді. З 1946 по 1977 роки фонд бібліотеки кількісно зріс до 243 тис. примірників. У ці часи бібліотека була розташована в головному корпусі інституту і займала площу 251 кв. м. Розуміючи важливе значення вузівської бібліотеки для підготовки фахівців, було прийнято рішення розпочати будівництво нового приміщення бібліотеки. У 1977 році було побудовано нове приміщення – Центр культури і дозвілля, в якому бібліотеці відійшло 2 поверхи загальною площею 1655 кв. м., яке містило 2 читальних зала на 140 місць, приміщення для відділів та книгосховище. Це дало можливість змінити організаційну структуру бібліотеки: виділити нові абонементи, відділи, сектори. В цьому приміщенні бібліотека працює і тепер. 

Наразі бібліотека – один з найбільших підрозділів університету. У 2009 році відбулась визначна подія для бібліотеки: бібліотека набула нового статусу – наукової. Сьогодні в її структурі чотири відділи, один сектор, три читальних зала, дві філії у гуртожитках. Всі підрозділи займаються фаховою діяльністю: формуванням та науковою обробкою документів, збереженням фондів, бібліотечно-бібліографічним обслуговуванням користувачів, впровадженням інформаційних технологій та комп’ютерним забезпеченням бібліотечних процесів, науково-методичною, науково-інформаційною та довідковою роботою. Щороку бібліотека обслуговує 15 тис. користувачів, видає понад 500 тис. документів, проводить більш ніж 170 культурно-просвітницьких заходів. Тематичні бесіди, музично-літературні вечори і зустрічі, книжкові виставки і перегляди, «Місячник першокурсника»,«Тиждень бібліотеки», – це основні заходи, які проводять співробітники бібліотеки для студентської молоді. Також проводяться інформаційно-ділові заходи, такі як «Тиждень факультету», «День кафедри», «День аспіранта», «День молодого науковця».455

 Основа любої бібліотеки – її фонди, сучасною мовою – інформаційні ресурси. Сьогодні інформаційні ресурси бібліотеки представлені в двох видах: традиційному (друкованому) і електронному. Фонд друкованих видань і неопублікованих документів складає більш ніж 360 тис. примірників. Колекція повнотекстових електронних документів більш ніж 36 тис. назв. Бібліотека в інформаційному середовищі університету виконує дуже важливу функцію – збирання, збереження і розповсюдження наукової спадщини свого закладу. Співробітники наукової бібліотеки докладають чимало зусиль, щоб не тільки зробити доступним для користувача книжковий фонд бібліотеки, але й надати відомості про розвиток науки в університеті, про сам навчальний заклад, його вчених, діяльність наукових шкіл. Сприяючи навчальній та науково-дослідній роботі, бібліотека проводить інформаційне супроводження науково-дослідних робіт науковців університету; видає інформаційні, бібліографічні та біобібліографічні посібники; сприяє підвищенню інформаційної культури споживачів інформації різних категорій. Оскільки університет є регіональним науково-навчальним центром до якого входять коледжі агротехнологічного напрямку, а також деякі науково-дослідні структури південно-східного регіону України, з 1985 року бібліотека є методичним центром Запорізького територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек. До складу об’єднання входить 9 бібліотек: 6 бібліотек коледжів і 3 науково-дослідних установ. 

internet_kak_mobilizacionnyy_resursПід впливом змін у інформаційно-освітньому середовищі виникла необхідність більш активного впровадження електронних ресурсів в обслуговування навчального і наукового процесів. У 2010 р. керівництво університету прийняло рішення про модернізацію інформаційно-комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки. Було придбано нову версію програмного забезпечення АБІС «ІРБІС-64», що надало можливість більш повного і якісного застосування інформаційних технологій в роботу бібліотеки. Разом з придбанням  програми, в бібліотеці було відкрито Зал електронних ресурсів, який оснащено сучасними комп’ютерами, окремим каналом ІНТЕРНЕТ, зоною WI-FI. Основне призначення Залу електронних ресурсів – надати доступ до власних і віддалених електронних ресурсів всім категоріям користувачів НБ університету. Визначною подією 2011 року стало створення бібліотекою власного сайту. Web-сайт – візитна картка бібліотеки у світовому інформаційному просторі та органічна складова інформаційно-бібліографічного забезпечення навчального та наукового процесів. Розвивається та удосконалюється робота з Електронним каталогом, до складу якого входять 15 Баз даних і 70 тис. записів. З 2011 року працює Електронна бібліотека ( повнотекстові документи), яка налічує 36 тис. документів. Для оцінювання результативності наукової діяльності університета, наукова бібліотека у 2015 р. розпочала проект “Публікаційний профіль університета”. Одним із провідних напрямів роботи є моніторинг публікаційної активності вчених за допомогою наукометричних і бібліометричних досліджень. У травні 2015 р. на Вченій раді університету було прийнято рішення щодо створення Інституційного Репозитарію ТДАТУ, призначенням якого є сприяння розвитку освіти шляхом створення, накопичення, систематизації, зберігання в електронному вигляді, а також надання через Інтернет відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської  спільноти.

Пріоритетні напрямки діяльності бібліотеки викладено у ” Концепції розвитку бібліотеки ТДАТУ на 2015-2020 рр.” та “Плані розвитку Таврійського ДАТУ на 2016-2021 роки”, де визначені основні завдання наукової бібліотеки. Насамперед, це бібліотечно-інформаційне забезпечення навчального, освітнього і виховного процесів, інформаційно-бібліографічний супровід наукових досліджень за профілем університету. Своє майбутнє бібліотека бачить у розвитку інноваційних методів роботи, створення нової інфраструктури інформаційного, довідкового обслуговування, комфортного бібліотечного середовища для всіх категорій користувачів.

 Змінюється світ, суспільство, технології. Разом з ними змінюється і бібліотека. Щоб відповідати викликам сучасності – необхідно йти вперед. Ми йдемо вперед.