Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – бази даних наукової літератури та інструменту для відслідковування цитувань, яка розроблена фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Дані Open Ukrainian Citation Index (OUCI), його пошукова система і база даних наукових цитувань інтегровані з вмістом відкритої бази даних Unpaywall. Вона включає інформацію про понад 25,5 млн легальних безкоштовних наукових публікацій.