Безкоштовний доступ до версії Scopus Preview та іншим продуктам Elsevier. Пошук авторів. Пошук джерел

Вільний доступ до метрик журналів SNIP, SJR и IPP від Elsevier JournalMetrics.com. Пошук журналів

Пошук journal Search

Як знайти журнал для публікації в Scopus? Перелік усіх видань, які індексуються Scopus. Керівництво для користувача

Як знайти журнал для публікації у Web of Science? Перелік усіх видань, які включено до Web of Science. Пошук за назвою/ISSN. MASTER JOURNAL LIST

Біблиографічне посилання ДСТУ 8302:2015

Завантажити

Від 01.07.2017 на заміну ДСТУ 3008-95 набув чинності національний стандарт: ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.

Завантажити

Реєстрація на платформі Web of Science. Початок роботи

Завантажити

Інструкція із реєстрації в ORCID

Завантажити

Десять порад майбутнім здобувачам наукових ступенів

Коротка характеристика етапів процесу написання та захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Поради щодо здобуття наукових ступенів доктора та кандидата

Поради як правильно написати відгук опонента та відгук на автореферат дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Scopus – краткое руководство

Завантажити

Наказ “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” 2017 рік

Завантажити

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

Завантажити