Освітні ресурси, лекції, відеолекції

 • World lecture project – Відеобібліотека відеолекцій світу. Міжнародна навчальна мережа
 • VideoLectures.Net – Колекція високоякісних відеолекцій світу
 • Princeton University – Освітні матеріали Принстонського університету (США)
 • Open Yale Courses – Лекції та інші матеріали з дисциплін гуманітарних, суспільних та природничих наук.
 • Open Educational Resources – Відкриті освітні ресурси світу
 • Massive Open Online Coursesм (MOOCs)  – 600 безкоштовних онлайнових курсів від 190 університетів світу
 • Google Book Search – Повнотекстовий пошук серед мільйонів книг з найбільших бібліотек світу
 • Agris – Міжнародна інформаційна система по сільськогосподарським наукам і технологіям
 • Масачусетський Технічний Інститут надав відкритий доступ до навчальних програм, конспектів лекцій, екзаменаційних питань, аудіо- та відео уроків. За кожним матеріалом закріплені транскрипція на англійську мову, відео, аудіо, презентації, задачі. Ознайомитись з ресурсами можна на сайті http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/#health-sciences-and-technology

Колекції ресурсів вільного доступу

 • Відкритий доступ до бази даних Scopus
 • Відкритий доступ до бази даних Web of science
 • Directory of Open Access Journals – безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами.
 • Журнали відкритого доступу видавництва Springer. Ресурс SpringerOpen складається з понад 200 рецензованих журналів відкритого доступу. Предметна область охоплює фактично всі науки, в тому числі: комп’ютерні, природознавчі науки, інженерію, біомедицину, бізнес, економіку, математику, статистику, фізику та інші.
 • Open J-Gate –  Директорія відкритого доступу до наукових журналів.
 • RePEc – Відкритий Архів з економіки, створенний з метою розповсюдження результатів світових наукових досліджень.
 • IDEAS – Найбільша бібліографічна база даних з економічних наук. Містить посилання на більш ніж 300 000 робіт, з них 200 000 – повнотекстові.
 • EUROPAGES – Європейський бізнес-довідник.
 • World Bank Open Data – бази даних Світового банку у вільному доступі: Теми: сільське господарство та розвиток сільських районів; інфраструктура; підвищення ефективності зовнішньої допомоги; працевлаштування та соціальний захист населення; економічна політика і зовнішня заборгованість; освіта; приватний сектор; енергетика та ін. галузі господарства; державний сектор; навколишнє середовище; наука і технології; фінансовий сектор; соціальний розвиток; охорона здоров’я.
 • WorldWideScienceпортал наукових ресурсів (60 баз даних з понад 60 країн світу).
 • FAOSTAT – Містить статистичні дані 210 країн світу. Тематичні рубрики: економіка сільського господарства, землекористування, лісове господарство, лісознавство, механізація сільського господарства, ґрунтознавство, агротехніка, сільськогосподарська меліорація, добрива, захист рослин, рільництво, садівництво, плодівництво, овочівництво, тваринництво, рибне господарство, переробка сільськогосподарської продукції, продукти харчування, демографія. Ведеться національними центрами країн-членів FAO англійською.
 • E-books directory – веб-ресурс, з якого можна завантажити книги, документи, лекції, технічні документи. Ресурс містить посилання на більш ніж 1780 електронних книг, перерахованих у 392 категоріях, в тому числі з бізнесу, комп’ютерних наук, техніки, гуманітарних наук, літератури, медицини тощо.
  Base (Bielefeld Academic Search Engine) один із найбільших наукових пошукових систем (60 млн. документів з 3 000 джерел, близько 70% документів знаходяться у відкритому доступі).
  DOAB (Directory of Open Access Books) 12696 академічних рецензованих книг з 280 видавництв.
  DOAJ колекція журналів відкритого доступу (9 744 журналів, 1 573 847 статей) з усіх дисциплін та всіма мовами світу.
  ecosfera.com.ua сайт присвячений альтернативній енергетиці та природозберігаючим технологіям в Україні.
  Google books світова електронна бібліотека книг.
  Google Scholar пошукова система, яка індексує повні тексти наукових публікацій усіх форматів та дисциплін; має  більшість рецензованих онлайнових журналів з найбільших наукових видавництв Європи та Америки. За функціями схожа на вільнодоступні системи Scirus (Elsevier), CiteSeerX і getCITED.
  IMF Publication документи Міжнародного валютного фонду (IMF): World Economic Outlook, IMF Survey, Working Papers, Country Reports, тощо.
  Open DOAR (The Directory of Open Access Repositories) доступ до репозитаріїв відкритого доступу усього світу (перелік, пошук репозитаріїв та їх вмісту).
  Open Ukrainian Citation Index це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-b.
   
  Scirus найбільш повний науковий дослідницький інструмент у мережі Інтернет, який дозволяє науковцям здійснювати пошук не тільки за змістом відкритих журналів, але у межах домашніх сторінок вчених, навчальних програм, неопублікованих матеріалів, патентів, інституційних репозитаріїв та інформації з сайтів.
  Springer Видавець Springer дозволив безкоштовно скачувати свої книги з науки, досліджень і математики, яким понад 10 років. Ідеться про понад 50 тисяч різних книжок. Книги доступні у вигляді файлів PDF – їх можна сортувати за темами, авторами тощо.
  SpringerOpen доступ до 200 рецензованих журналів відкритого доступу; статі, книги відкритого доступу з усіх галузей науки докладніше
  WebEc (World Wide Web Resources in Economics) віртуальна бібліотека з питань економіки для вчених-економістів.
  WorldWideScience.org глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації у міжнародних наукових базах даних та порталах.
  Електронна бібліотека “Культура України” містить електронні аналоги друкованих видань та творів образотворчого мистецтва, які відповідають темі «Культура України».
  Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) перша онлайн-версія багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.
  Станом на 2019 рік видруковано 20 томів ЕСУ (А–Кок) з 30-ти запланованих.
  Європіана європейська цифрова бібліотека.
  Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (ІПСМ НАМ України) здійснює  фундаментальні наукові дослідження  у галузі всіх видів сучасного мистецтва, практичні і пошукові студії, спрямовані на розвиток професійного сучасного мистецтва й архітектури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, розвиток національної культури, підготовку та видання монографій і збірників наукових праць з магістерських напрямів наукової діяльності Інституту.
  Наукова періодика України електронний архів наукових періодичних видань України.
  Національний екологічний центр України доступ до публікацій НЕЦУ з питань навколишнього середовища, екології, сільського господарства тощо.
  Національний репозитарій загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.
  Світова цифрова бібліотека міжнародна цифрова бібліотека, яка створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США.
  Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України (SSM) доступ до зареєстрованих репозитаріїв відкритого доступу України.
  Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини (електронні колекції) електронні колекції оцифрованих документів із фондів НБУВ (газети, історичний Київ, право України, постанови уряду, історія науки, культура, мова та література).