Академічне письмо. 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження

Завантажити

 

Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016 : метод. рек. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. В. Карпенко ; відп. за вип. О. М. Штангей. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 19 с.

Завантажити

 

Загальні вимоги до оформлення наукової, навчальної та навчально-методичної літератури : метод. рек. для наук.-пед. працівників / уклад.: Н. М. Ніколаєнко, Т. О. Рудич.– Харків: ХНТУСГ, 2019. – 83 с.

Завантажити

 

Біблиографічне посилання ДСТУ 8302:2015

Завантажити

 

Від 01.07.2017 на заміну ДСТУ 3008-95 набув чинності національний стандарт: ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.

Завантажити

 

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

Завантажити

 

Деякі безкоштовні сервіси для тих, хто працює з текстами:

  • http://istio.com/  –  перевірить орфографію, порахує кількість знаків, ключі, щільність;
  • http://ru.readability.io/ – оцінить читабельність тексту;
  • http://www.8nog.com/counter/  – рахує знаки, видаляє подвійні пропуски;
  • http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/ – друкар, який зробить красиві лапки і перетворить дефіси на тире;
  • http://www.typograf.ru/  – ще один друкар;
  • http://glvrd.ru/ – допоможе відшліфувати текст в інформаційному стилі;
  • http://www.zenpen.io – онлайн-редактор (коли не хочеться завантажувати гугл-докс і ворд);
  • https://tech.yandex.ru/speller/ – перевіряє орфографію текстів російською, українською та англійською мовами;
  • http://translit.net/  – перекладе текст в транслит і назад.

Пошук Journal Search