«Книги – кораблі думки, що мандрують
по хвилях часу і дбайливо несуть
свій дорогоцінний вантаж
від покоління до покоління»
Ф. Бекон

Наукова бібліотека ТДАТУ – одна з найбільших бібліотек Запорізького регіону. Вона була заснована в 1932 році на базі бібліотеки заводу-технікуму. В основу колекції лягли книжкові зібрання бібліотеки Мелітопольського комерційного училища, створеного в 1874 році.

Особлива гордість бібліотеки – фонд рідкісних і цінних видань, що нараховує більше 2500 екземплярів (2086 назв), надрукованих з 1786 р. до 2020 року включно. Ці видання мають наукову, краєзнавчу, поліграфічну та історичну цінність.

Щоб книжкові фонди бібліотеки не залишалися «terra incognita», наукова бібліотека створила Віртуальний музей рідкісних видань, який познайомить допитливих користувачів Інтернету з унікальними виданнями з фондів наукової бібліотеки.

Колекції музею

 

 

Золотий фонд наукової бібліотеки

Книжковий фонд бібліотеки в перші роки формування поповнювався за рахунок дарчих надходжень від інших бібліотек і окремих осіб. За 88 років існування бібліотека пройшла довгий шлях становлення, розвитку та модернізації.
Основа будь-якої бібліотеки – її фонди, сучасною мовою – інформаційні ресурси. Фонд друкованих видань бібліотеки складає близько 400 тисяч примірників. Початок створення Колекції рідкісних і цінних видань бібліотеки МІМСГ сягає у 1989 рік. Спочатку було відібрано близько 400 видань. Поступово кількість цінних видань збільшувалася. Принципи відбору розширювалися: до них додалися факсимільні та репринтні видання, мініатюрні книги, сучасні видання, які мають поліграфічну, змістовну, краєзнавчу та інституційну цінність, галузеву спрямованість навчального закладу.
Найбільшу цінність становлять видання дореволюційного періоду (37 назв). Найстаріше видання колекції – П. С. Паллас «Описание растений Российского государства с их изображениями». У 1786 році книгу було видано Академією наук в переведенні на російську мову вченим В. Зуєвим. В основу книги покладено матеріали, зібрані Паласом в експедиції (1768—1774) по вивченню геологічних, мінералогічних, тваринних і рослинних ресурсів Російської імперії.
До цікавих раритетних видань нашого фонду належить повне видання Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона : [в 86 т.] (СПб,1890-1907 рр.). Словник був найбільшою універсальною енциклопедією Російської імперії, випущений акціонерним видавничим суспільством Ф. А. Брокгауз — І. А. Ефрон. Тільки через 90 років вона була перевидана знову.
До цікавих дореволюційних видань належать 5-т. «Руководство к фармацевтической и медико-химической практике» Х. Хагера (Гагера), видане у 1889 – 1903 роках видавництвом К. Л. Ріккера у Петербурзі.
Більш детально з особливо цінними виданнями можна ознайомитись зі збірки – О. М. Білоцька «Золотий фонд наукової бібліотеки» та відео-презентації «Рідкісні і цінні видання у фондах Таврійського ДАТУ».

Рідкісні і цінні видання. Аграрний напрямок

Рідкісні видання сільськогосподарської тематики мають особливе значення у Колекції всіх рідкісних видань фонду бібліотеки, бо вони демонструють розвиток сільського господарства, аграрної науки в певні проміжки часу. Фонд видань з сільськогосподарської тематики складається з вітчизняних видань та іноземної літератури, перекладеної на російську мову.
На сьогодні у бібліотеці 126 назв та 195 примірників видань сільськогосподарської тематики. Хронологічні рамки книг охоплюють роки з 1906 по1950 роки.
Більш детально про рідкісні видання сільськогосподарської тематики розповідається у інформаційному бюлетені вип. №4 – О. М. Білоцька «Сільськогосподарська рідкісна книга у фонді наукової бібліотеки Таврійського ДАТУ» та у відео-презентації «Рідкісні і цінні видання. Аграрний напрямок». Другий розділ відео-презентації присвячений книгам-ювілярам 2020 року.

П. М. Жуковский «Земледельческая Турция»

Наукова бібліотека університету продовжує цикл відео-презентацій Віртуального музею рідкісних видань. До вашої уваги представляємо відео-презентацію «Рідкісні і цінні видання. П. М. Жуковский Земледельческая Турция», для випуску було використано монографію видатного вченого-ботаніка, академіка ВАСГНІЛ Петра Жуковського «Земледельческая Турция» 1933 року видання.
Петро Жуковський – видатний вчений-ботанік і рослинник. Академік ВАСГНІЛ (1935), доктор сільськогосподарських наук (1934) і біологічних наук (1935), професор, сподвижник Н.І. Вавилова.
Відкрив (1923) і описав новий вид пшениці – Triticum timopheevii Zhuk (пшениця зандурі), що володіє унікальним імунітетом. П. М. Жуковський вніс великий вклад в розвиток теорії Н.І. Вавилова про центри походження оброблюваних рослин.
Він брав участь у багатьох експедиціях на Тянь-Шань, Закавказзя. У 1925 році Жуковський відправився в Ботанічному експедицію по Малій Азії: він досліджує Анатолію, Північну Сирію і Північну Месопотамію (Ірак), острова Родос і Хіос. Подолавши в першій з них шлях довжиною близько 12 тисяч км, він зібрав і привіз в інститут 5705 зразків насіння різних сільськогосподарських культур і їх родичів.
Створив перший в СРСР гербарій культурних рослин. Провів великі геоботанічні дослідження в Закавказзі і Малій Азії, відкрив нові види пшениці і жита, зібрав близько 10 тисяч зразків виведених там культурних рослин (1925-27рр.). Привіз зразки кращих сортів основних сільськогосподарських культур з Європи і Південної Америки для використання в селекції. Вивів стійкі до хвороб види пшениці: Тимофєєва (Triticum timopheevii Zhukovsky) і грибобойна (Triticum fungicidum Zhukov¬sky); багаторічне жито з великим зерном, безостий дворядний ячмінь та ін.
Фундаментальна праця П. М. Жуковського «Земледельческая Турция», редактором якої був академік М. І. Вавилов, є результатом трьох послідовних експедицій до Туреччини (1925-1927 рр.), організованих Всесоюзним інститутом рослинництва (ВІР). Основна мета цих експедицій – створити в СРСР генотипний і ботаніко-географічний матеріал по всім оброблюваним рослинам, для їх селекції і для безпосереднього введення придатних форм в культуру.
Чимало культурних рослин почали своє життя ще за 10 тисяч років до нашої ери. Селекціонери давнини зуміли створити прекрасні сорти плодових рослин, винограду, багато сортів пшениці, баштанних культур. Праця Жуковського має велике наукове значення, як цінний внесок у світову літературу по рослинництву, як одне з небагатьох наукових досліджень по Туреччині. Навіть сьогодні науковці США, Індії, Болгарії та інших країн посилаються на неї. Книга оздоблена 381 малюнком з фотографій автора та з оригінальних примірників рослин та 12 таблицями.

Книги воєнних років (1941-1945)

Книги і війна – здавалося б ці два поняття несумісні. Але саме друковане слово було самим затребуваним, самим необхідним і самим довгоочікуваним у цей важкий період. Є своє неповторне обличчя і у книги воєнного періоду. Наукова бібліотека підготувала для своїх читачів відео-огляд з колекції рідкісних та цінних видань «Книги воєнних років 1941-1945».
Колекція Золотого фонду наукової бібліотеки ТДАТУ нараховує близько 70 екземплярів книг, виданих в 1941-1945 роках. Тематика видань різноманітна: словники, енциклопедії, історичні, філософські, виробничо-технічні, сільськогосподарські, художні, тощо. Бібліографічний покажчик «Книги, видані в 1941-1945роках», розроблений співробітниками бібліотеки у 2015 році, презентує видання, які є в науковій бібліотеці.
Частина цих видань різного плану представлена у презентації «Книги воєнних часів 1941-1945»: «Технічна енциклопедія»12,13,14 томи під редакцією Л. Мартенса 1941 року видання; «Военный англо-русский словарь» сост. А. М. Таубе 1942 рік видання; К.Панютин «Учебник шофера газогенераторных автомобилей» 1943 року видання; «Англо-русский сельскохозяйственный словарь» сост.: Н. Геминова 1944 року видання; Д.Н.Прянишников «Азот в жизни растений и в земледелии СССР» 1945 рік видання, тощо.
Книги цієї колекції – свідки мужності і героїзму нашого народу. Вони теж дійшли до Великої Перемоги і йдуть з минулого у майбутнє та несуть на собі сліди часу.

Великі контрасти. Книги різних форматів

Наукова бібліотека університету продовжує цикл відео-презентацій Віртуального музею рідкісних видань. До вашої уваги представляємо відео-презентацію «Великі контрасти: книги – велетні та малюки з фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки ТДАТУ».
Книга – одне з найбільших див, створених людиною. Упродовж усього життя ми звертаємося до книжки. Книга – це скарб, мудрість і досвід, ретельна праця і творча думка народу. Людство поставило пам’ятники своїм улюбленим книгам і створило крім стандартних видань – книги різних форматів, серед яких книги–велетні та книги-малюки.
Існують різні формати книжкової продукції:
дуже великі — (84×108/8; 70×90/8) мм.
великі— (70×90/16; 75×90/16) мм.
малі — (70×90/32; 70×108/32) мм.
мініатюрні — (60×90/32) мм.
Серед незвичайних видань золотої колекції наукової бібліотеки ТДАТУ затримують погляд і увагу видання великого та малого форматів. Нестандартні видання з фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки ТДАТУ складають близько 450 примірників. Книги великого формату представлені альбомами наочних посібників, альбомами з мистецтва, виданнями енциклопедичного формату, географічними атласами, тощо. Формат найбільшого видання 70х53 см.
Тематика книг-малюків колекції різноманітна: основна частина фонду – це поезії, книги до знаменних і ювілейних дат зменшеного(кишенькового) формату. Словники, путівники, художні твори мініатюрного формату. Хронологічні рамки книг охоплюють роки з 1936 до 2013-го.
Книга – мудрий друг, який не вміє говорити, але зберігає інформацію і передає нащадкам наступних поколінь.

Індонезійський феномен. За книгою «Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно»

Віртуальний музей рідкісних видань поповнився новим виданням із рідкісного та цінного фонду наукової бібліотеки – Індонезійський феномен за книгою «Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно» 1965 року видання.
Ахмед Сукарно (6 червня 1901—21 червня 1970) – Президент Індонезії в 1945-1967 роках. Один із засновників Індонезійської Національної партії і вважається одним з основоположників індонезійського націоналізму. Неодноразово піддавався переслідуванням з боку голландської колоніальної влади, у 1929 вперше арештований і засуджений до тюремного терміну, провівши з наступних 15 років 13 у вигнанні або за ґратами. Одні називали Сукарно рятівником нації, інші — нещадним диктатором. Про його містичний дар впливати на людей складали легенди. Жінки божеволіли від нього, чоловіки — п’ять разів намагалися його вбити.
Сукарно завжди говорив, що найкращі риси індонезійського народу втілилися в ньому та досягли досконалості. Блискучий оратор, художник, він чудово співав та танцював. Тяга до прекрасного виявлялася всюди: подорожуючи по всьому світу, він скуповував картини та скульптури.
Укладачем видання є Лінь Ман-Фен, художник резиденції Президента Республіки Індонезії, автором вступної статті – Президент Індонезії д-р Сукарно. Видано пекінським видавництвом «Народне мистецтво», V та VI т. Видання ілюстроване і є книгою-велетнем.
З передмови видання: «Колекція Президента поповнюється все новими та новими картинами, стає багатшою і різноманітнішою, чим сприяє культурному обміну між народами всього світу, обміну творами між художниками різних шкіл, допомагає створювати ще більш прекрасні витвори живопису».
Запрошуємо відвідати Віртуальний музей на сайті НБ та переглянути відео-презентацію Індонезійський феномен за книгою «Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно».