Наукові публікації професорсько-викладацького складу ТДАТУ у виданнях, які мають імпакт-фактор (Web of Science, Scopus) та закордонних наукових виданнях за 2014-2018 рр.: науково-бібліографічний покажчик 

  • БД Scopus   – це найбільша міжнародна реферативна та наукометрична база рецензованої літератури: наукових журналів, книг та матеріалів конференцій. База є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. Ресурс індексує: понад 22 800 рецензованих наукових журналів (близько 60 млн. записів) із різних галузей знань,150 000 книг, 6,8 млн. доповідей конференцій. БД Scopus містить: 12 млн. авторських профілів з докладною інформацією про автора і оцінкою його наукової діяльності; близько 70 000 профілів організацій з детальною інформацією та оцінкою їх наукової діяльності.

 

  • Web of Science – платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів,  охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS(CC), яка включає в себе понад 18 700 провідних журналів.