Культурно-просвітницька та виховна діяльність бібліотеки є складовою виховної системи університету.

Завданням громадянського виховання є формування українця як громадянина, патріота, який усвідомлює себе частиною нації, шанує закони і традиції України, наділеного почуттям відповідальності за долю своєї Вітчизни.

 

ОСНОВНІ ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ З ПЛАНУВАННЯ ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ:

  • КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової соціальної програми “ Молодь України” на 2016 – 2020 роки
  • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного Виховання дітей та молоді

 

[poi ede

po kl;l

sfs lk

ujo scfa

'lk olk

lkm, iji

iook pl;l

kok kiok