Відео-ролик “Університет читає Т. Г. Шевченка”

ОСНОВНІ ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ З ПЛАНУВАННЯ ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ:

  • КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової соціальної програми “ Молодь України” на 2016 – 2020 роки
  • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного Виховання дітей та молоді

Фото-звіт заходів наукової бібліотеки за 2017 рік