2000 роки – один з найважчих, насичених різними подіями період. Відбувається активне впровадження нових інформаційних комунікаційних технологій і використання інформаційних ресурсів і можливостей Інтернет.

У 2005 році бібліотека отримала 7 нових персональних комп’ютерів і придбала міні-версію АБІС «ІРБІС-32», розраховану на 25 тис. записів.

З лютого 2008 по липень 2010 року бібліотеку очолювала Наталія Вікторівна Чигрина. У цей час бібліотека розвивається і зміцнює свої позиції.

У 2009 році відбулась визначна подія для бібліотеки: бібліотека набула нового статусу – наукової. Пріоритетні напрямки діяльності були викладені у Концепції розвитку наукової бібліотеки ТДАТУ на 2009 – 2013 рр.

2009 – на сайті університету з’явилась веб-сторінка бібліотеки; асоціація «ІРБІС Україна» розмістила на своєму хості електронний каталог бібліотеки ТДАТУ.

У 2010 році книгозбірню очолила Ольга Миколаївна Білоцька. З її приходом посилилася роль бібліотеки як координаційного методичного центру для бібліотек ЗТО СГБ, удосконалилася матеріально-технічна база, реалізуються програми і проєкти з усіх аспектів бібліотечної справи, проводяться соціокультурні заходи нового формату. Розпочався новий етап розвитку, інформатизації, комп’ютеризації та інноваційних змін наукової бібліотеки.

2010 – до 65-річчя Перемоги проведено масштабний патріотичний захід «Весна Перемоги» із застосуванням мультимедійних засобів; розроблено і проведено презентацію наукової бібліотеки для студентів першого курсу  «Бібліотечна стежина в освіті» та місячник першокурсника «Сходинки до знань».

У 2010 – 2011 рр. році було придбано нову версію «ІРБІС – 64», 11 нових комп’ютерів, МФУ, ДБЖ (джерело безперебійного живлення), 2 комутатора, засновано відділ інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення (ІТКЗ), введено до штату бібліотеки посаду інженера і відкрито Зал електронних ресурсів, який став структурною складовою відділу ІТКЗ.

2011 рік – важливим етапом комп’ютеризації бібліотеки стала розробка і представлення веб-сайту бібліотеки у мережі ІНТЕРНЕТ, який запрацював з вересня 2011 р.

У 2012 році методичною радою наукової бібліотеки прийнято «Концепцію створення і розвитку електронної бібліотеки ТДАТУ».

2012 – ювілейний рік для наукової бібліотеки Таврійського ДАТУ, 80 років з дня її заснування.

З нагоди ювілею, директор бібліотеки Ольга Білоцька написала нарис з історії і сьогодення наукової бібліотеки «Від минулого до майбутнього». Основою нарису стали архівні документи МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ з якими вона працювала в архівах Університету.

2013 рік – на сайті бібліотеки запрацював інтерактивний сервіс «Віртуальна бібліографічна довідка», послуга «Електронна доставка документів»; створено інтернет-представництво «Блог наукової бібліотеки ТДАТУ».

2014 рік – створена сторінка наукової бібліотеки ТДАТУ у Facebook; наукова бібліотека запропонувала студентам проєкт «Навчись легко вчитись».

2015 рік – створений Інституційний Репозитарій ТДАТУ – відкритий електронний архів – ElarTSATU; започатковано проєкт «Публікаційний профіль вузу»; «Наукові школи ТДАТУ»; стартував проєкт з національно-патріотичного виховання «З Україною в серці».

2016 рік – співробітниками НБ у Google Scholar створені профілі усіх науковців Університету; Інституційний Репозитарій отримав Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN 2524-0714).

2017 рік – 85 річчя ТДАТУ та наукової бібліотеки. Творча група НБ у складі: директор НБ – Ольга Білоцька; зав. сектором науково-методичної роботи -Ольга Почепня підготували ювілейне видання «Таврійський державний агротехнологічний університет – 85 років»; та видання «Наукова бібліотека у світлинах і документах»; започатковано проєкт «Вчені ТДАТУ у Вікіпедії»; народознавчий проєкт «Українська оселя»; розпочато роботу літературно-музичної вітальні «Джерело».

2018 рік – наукова бібліотека отримала безкоштовний доступ до світової наукометричної бази даних Scopus, а з 2019 і до Web of Science (WoS); заснована нова форма роботи – «Інформаційний тиждень фахової періодики на кафедрі»; у рамках проєкту «Інтеркультурний ТДАТУ» розпочато проведення масштабного заходу свято-FEST «Діалоги культур» до Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу і розвитку.

2019 рік – творча група наукової бібліотеки у складі: директор НБ – Ольга Білоцька, заступник директора НБ – Ольга Почепня, бібліотекар – Наталія Ломейко підготувала українсько-англійський інформаційний буклет «Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного»; за участі директора НБ – Ольги Білоцької, заступника директора – Ольги Почепні та завідувачки відділом обслуговування користувачів Світлани Голодової підготовлений історико-біографічний нарис «Дмитро Моторний. Його ім’я носить наш університет»; започатковано проєкти «Бібліотека-видавець (Library Publiishing)», «Бібліометрика університетської науки»; створено канал НБ на відеохостингу YouTube; репозитарій ТДАТУ включений до рейтингу інституційних репозитаріїв університетів та інших науково-освітніх установ (Transparent Ranking of Repositories) від Webometrics;

2020 рік – розширення асортименту електронних ресурсів та послуг, у т.ч онлайн і дистанційно: на  канале НБ ТДАТУ на Youtub  розміщені мультимедійні презентації, віртуальні виставки та соціокультурні заходи у ведеоформаті; заснована сторінка  НБ ТДАТУ у додатку Instagram; творчою групою у складі: директор НБ – Ольга Білоцька, заступник директора НБ – Ольга Почепня, бібліотекар – Наталія Ломейко підготовлений ювілейний біографічний нарис «Володимир Кюрчев. Життєвий шлях на освітянській ниві», присвячений 65-річчю від дня народження ректора ТДАТУ Володимира Кюрчевадо 35 – річчя з дня створення Запорізького територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек (ЗТО СГБ)підготовлена ювілейна відео-презентація «Запорізьке територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек. Працюємо разом, працюємо на результат».