Шановні викладачі!

Замовлення на придбання навчальної літератури та періодичних видань слід оформлювати згідно «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року  № 1187 та додатку 14 «Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». Заявка повинна бути підписана завідувачем кафедри та узгоджена проректором з НПР (зразок заявки додається).

Заявки приймаються відділом  формування та наукової обробки документів наукової бібліотеки ТДАТУ.

ЗАЯВКА НА ПРИДБАННЯ ЛІТЕРАТУРИ 

Завантажити