Шановні викладачі!

Замовлення на придбання навчальної літератури та періодичних видань слід оформлювати згідно «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року  № 1187 та додатку 14 «Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». Заявка повинна бути підписана завідувачем кафедри та узгоджена проректором з НПР (зразок заявки додається).

Заявки приймаються відділом  формування та наукової обробки документів наукової бібліотеки ТДАТУ.

 

                                                                               Проректору з НПР

                                                                        Ломейко О. П.

                                                                       зав. кафедрою

                                                                                 ________________

Заявка

на навчальну (наукову) літературу від кафедри

___________________________________________________________

Прошу придбати книгу:

автор__________________________________________       назва__________________________________________

видавництво____________________________________       рік видання _____________________________________

в кількості ______________________________________      примірників___________

Книга є основним підручником, додатковим підручником, посібником до курсового та дипломного проектування (необхідне підкреслити) по дисципліні (назва)__________________________________________________________

для спеціальності (№ спеціальності) ____________ курс________

кількість студентів_______

«_____» ______ 20____р.

Зав. кафедрою________________

 

Звертатися:

Наукова бібліотека, 1 поверх, каб. № 10

тел.: 3 – 28, 44-03-31