Звіти наукової бібліотеки про роботу зберігаються у Репозитарії ТДАТУ 

План роботи наукової бібліотеки на 2022 р.
Завантажити

Звіт НБ за 2021 рік
Завантажити

 

Звіти директора НБ на Вченій раді

Про роботу наукової бібліотеки щодо забезпечення навчально-виховного процесу в університеті (2021 рік)