Книга і цифра – наше сьогодення і майбутнє

 

Сьогодні наукова бібліотека – центр, який поєднує бібліотечно-інформаційні функції з ключовими елементами технологічних веб та комп’ютерних сервісів. Бібліотека – не просто місце книгозберігання, а мозковий інформаційний центр університету, пов’язаний із світовими інформаційними ресурсами і забезпечує швидкий та зручний доступ до них, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в ТДАТУ.

В структурі наукової бібліотеки чотири відділи, один сектор, великий читальний зал, зал електронних ресурсів, літературно-музична вітальня «Джерело», філії у гуртожитках. Усі підрозділи займаються фаховою діяльністю: формуванням та науковою обробкою документів, збереженням фондів, бібліотечно-бібліографічним обслуговуванням користувачів, впровадженням інформаційних технологій та комп’ютерним забезпеченням бібліотечних процесів, науково-методичною, науково-інформаційною та довідковою роботою.

Оскільки університет є регіональним науково-навчальним центром до якого входять коледжі агротехнологічного напрямку, а також деякі науково-дослідні структури південно-східного регіону України, з 1985 року бібліотека є методичним центром Запорізького територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек (ЗТО СГБ). До складу об’єднання входить 9 бібліотек: НБ ТДТАТУ – Головна бібліотека ЗТО СГБ, 5 бібліотек коледжів і 3 бібліотеки науково-дослідних установ.

Щороку наукова бібліотека обслуговує 15 тис. користувачів, видає понад 500 тис. документів, проводить більше 200 соціокультурних заходів. Тематичні мультимедійні огляди-бесіди, музично-літературні вечори і зустрічі у літературно-музичній вітальні «Джерело», фестивалі, стендові акції, тематичні виставки і перегляди.

«Місячник першокурсника», «Тиждень бібліотеки», – це основні заходи, які проводять співробітники бібліотеки для студентської молоді.

Також проводяться інформаційно-ділові заходи, такі як «Тиждень науки» «Тиждень факультету», «День кафедри», «День аспіранта», «День молодого науковця», «Тиждень фахової періодики».

Бібліотека в інформаційному середовищі університету виконує дуже важливу функцію – збирання, збереження і розповсюдження наукової спадщини навчального закладу та органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси.

 Фонд друкованих видань і неопублікованих документів складає близько 450 тис. примірників. Колекція повнотекстових електронних документів більш ніж 30 тис. назв. Співробітники наукової бібліотеки докладають чимало зусиль, щоб не тільки зробити доступним для користувача книжковий фонд бібліотеки, але й надати відомості про розвиток науки в університеті, про сам навчальний заклад, його вчених, діяльність наукових шкіл.

Для сприяння навчальній та науково-дослідній роботі, наукова бібліотека проводить інформаційне супроводження науково-дослідних робіт науковців університету; видає інформаційні, бібліографічні та біобібліографічні посібники; сприяє підвищенню інформаційної культури користувачів інформації різних категорій.

Проєктна діяльність НБ є потребою часу і необхідністю сьогодення та майбутнього. Серед найбільш актуальних проєктів, які розроблені та реалізуються у НБ ТДАТУ, можна відмітити наступні:

 • Пошукова робота по виявленню цінної і рідкісної літератури у фондах НБ
 • інформаційний проєкт «Навчись вчитися»
 • Національно-патріотичний проєкт «З Україною в серці»
 • Мова – ДНК нації
 • Народознавчий проєкт «Українська оселя»
 • Віртуальний виставковий проєкт «Життєвий шлях на освітянській ниві»
 • Історико-бібліографічний проєкт «Наукові школи ТДАТУ»
 • Бібліометрика науки Таврійського ДАТУ
 • «Вчені ТДАТУ у Вікіпедії»
 • Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ
 • Бібліотека-видавець (Library Publiishing)
 • «Інтеркультурний ТДАТУ»

Наукова бібліотека ТДАТУ продовжує роботу з формування та модернізації електронних ресурсів та автоматизації бібліотечних процесів. До послуг користувачів наукової бібліотеки Зал електронних ресурсів, оснащений сучасними комп’ютерами, окремим каналом ІНТЕРНЕТ, зоною WI-FI. Основне призначення Залу електронних ресурсів – надати доступ до власних і віддалених електронних ресурсів. На допомогу навчальному процесу в залі електронних ресурсів проводяться тестування, екзамени для студентів університету, заняття для магістрів та аспірантів.

Створення і підтримка власних веб-ресурсів стали одними з актуальних напрямів роботи сучасної бібліотеки. Серед ефективних засобів популяризації ресурсів наукової бібліотеки ТДАТУ в мережі Інтернет є:

Розвивається та удосконалюється робота з Електронним каталогом, до складу якого входять 12 баз даних і налічує 110 тис. записів. Формується інформ ресурс власної генерації – Електронна бібліотека, яка включає в себе 9 повнотекстових баз даних.

Успішно проводиться робота з адміністрування та наповнення Інституційного Репозитарію – ElarTSATU, який налічує понад 12 тис. документів.

Своє майбутнє бібліотека бачить у розвитку інноваційних методів роботи, створення нової інфраструктури інформаційного, довідкового обслуговування, комфортного бібліотечного середовища для всіх категорій користувачів.

У кожного є розуміння, якою має бути сучасна університетська бібліотека. Своє бачення ми виклали в Стратегії розвитку наукової бібліотеки ТДАТУ на 2021-2025 роки, і протягом всього часу наполегливо працюємо, щоб досягнути бажаного майбутнього.

Змінюється світ, суспільство, технології. Разом з ними змінюється і бібліотека. Щоб відповідати викликам сучасності – необхідно йти вперед.

 Ми йдемо вперед.