Наукова бібліотека одержала в дар книгу:

 

          thumbnail_1300965936Андрійчук, В. Г. Основи наукових досліджень в агробізнесі : навч. посібник / В. Г. Андрійчук; КНЕУ. – К., 2018. – 496 с.

        Автор навчального посібника Андрійчук Василь Гаврилович – доктор економічних наук, професор академік Національної академії аграрних наук України, професор кафедри економіки агропромислових формувань Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Основними сучасними напрямами наукових досліджень вченого є економіка підприємств, розвиток теорії, методики й аналізу ефективності та концентрації в аграрній сфері АПК, удосконалення ідеології аграрної політики.3

Значна заслуга вченого – у створенні сучасної навчальної літератури.

Деякі підручники В. Г. Андрійчука визнані науковою спільнотою як фундаментальна навчальна і наукова праця та як підручники нового покоління. Завдяки цьому він став Лауреатом премії НААН України «За видатні досягнення в аграрній науці».

У навчальному посібнику викладено основоположні поняття про науку і наукові дослідження, розкрито сутнісний аспект методології, методу і прийомів дослідження, розкрито підходи до побудови структури наукових праць різних рівнів і змістове наповнення їх складників, детально розглянуто спеціальні методи економічних досліджень і на численних прикладах показано їх практичне застосування для розв’язання наукових і прикладних завдань в агробізнесі.

Розраховано на студентів, аспірантів, науковців, спеціалістів і керівників аграрних підприємств.