Навчання — це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Згідно навчального плану на кафедрі проводяться заняття за наступним розкладом:

Розклад викладачів кафедри КН на ІІ семестр 2021-2022 навчального року

Розклад викладачів кафедри КН на 1 семестр 2021-2022 навчального року

Перенос пар 02.02.2022 р.