16 березня 2017 року на кафедрі рослинництва була проведена науково-технічна конференція магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2016 року.

21 березня 2017 року відбулася  Міжнародна науково-практична конференція «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», присвячена Всесвітньому Дню води. Учасником даного заходу була Т.В. Малюк.

6-7 квітня 2017 року в Казахському національному аграрному університеті проходила Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Научный взгляд молодых: поиски, перспективы, инновации в АПК», участь в якій прийняла О.А. Єременко.

21 квітня 2017 року в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла відбулася V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур», присвячена 105-річчю Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України та 15-й річниці від  утворення Українського інституту експертизи сортів рослин. Учасниками заходу від ТДАТУ були О.А. Єременко, А.О. Веренчук, З.В. Золотухіна.

25 квітня 2017 року на кафедрі була проведена науково-практична конференція викладачів «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України. Секція «Рослинництво»».

27-28 квітня 2017 року відбулася  VII Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства», в якій прийняла участь І.О. Бурдіна.

28 квітня 2017 року проходила Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні розробки молоді – агропромисловому виробництву України». У роботі конференції взяла участь співробітник кафедри Т.В. Малюк.

7 червня 2017 року проходила ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» присвячена 15-річчю створення Українського інституту експертизи сортів рослин, в якій прийняла участь О.А. Єременко.

http://confer.uiesr.sops.gov.ua/uiesr2017/schedConf/presentations

7-8 липня 2017 року було проведено  V міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної науки», в якій прийняла участь І.О. Бурдіна.

11 липня 2017 року відбулася  Міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології. Теорія та практика» присвячена 95-річчю від дня заснування Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Учасником конференції була І.О. Бурдіна.