Сулій Р. Продуктивність середньостиглих гібридів кукурудзи в умовах степу України. Науковий керівник Л.А. Покопцева, Матер. Всеукр. науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ, Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.: тези доповіді. – Мелітополь, 2018. – С. 41.

Ситенький М.В. Продуктивність гібридів соняшнику в умовах Південного Степу України. Науковий керівник Л.А. Покопцева, Міжнар. наук. – практ. конф. «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», м. Миколаїв. 03-05.10.2018:тези доповіді. Миколаїв,2018. – С. 60-61.

Башаріна В.О. Вплив мінеральних добрив на продуктивність соняшнику в умовах недостатнього зволоження. Науковий керівник О.А. Єременко, Матер. Всеукр. науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ, Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.: тези доповіді. – Мелітополь, 2018. – С. 35.

Нєжнова Г.С. Оптимізація елементів технології вирощування соняшнику в умовах недостатнього зволоження. Науковий керівник О.А. Єременко, Матер. Всеукр. науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ, Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.: тези доповіді. – Мелітополь, 2018. – С. 39

Нєжнова Г.С. Оптимізація елементів технології вирощування соняшнику в умовах недостатнього зволоження. Науковий керівник О.А. Єременко, Міжнар. наук. – практ. конф. «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», м. Миколаїв. 03-05.10.2018:тези доповіді. Миколаїв,2018.- С.69-70.

Циганок В. Вплив протруйників на формування урожайності пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Науковий керівник Білоусова З.В. Матер. Всеукр. науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ, Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.: тези доповіді. – Мелітополь, 2018. – С. 42.

Галілєєва В.С. Вплив попередників на урожайність різних сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Науковий керівник Білоусова З.В. Міжнар. наук. – практ. конф. «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», м. Миколаїв. 03-05.10.2018: тези доповіді. Миколаїв, 2018. – С.46-47.

Веремеєнко В. Вплив умов вологозабезпеченості на урожайність озимої пшениці у Південному Степу України. Науковий керівник Козлова Л.В. Матер. Всеукр. науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ, Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.:тези доповіді. – Мелітополь,2018. – С. 36.

Ольшанська В. І. Урожайність пшениці озимої залежно від передпосівної обробки насіння. Науковий керівник Кліпакова Ю.О. Матер. Всеукр. науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ, Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.: тези доповіді. – Мелітополь, 2018. – С. 40.