Єременко О. А. Вплив обробки рослин соняшнику регуляторами росту на посівні якості насіння при його зберіганні. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2016. №2(56), Т.1. С. 126–136.
Єременко О. А., Калитка В. В. Вплив РРР на ріст, розвиток та формування врожаю соняшнику в умовах Південного Степу України: [електронний ресурс]. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016р. №1(58). 11 с.
Малкина В., Еременко О. Методика определения площади листовой поверхности льна масличного (Linum usitatissimum L.) на основе методов обработки и анализа изображений. Stinta Agricola. Молдавия. 2016. Nr.2. С. 36–40.
Ieremenko O., Kalitka V. Productivity of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) under the effect if AKM plant growth regulator in the conditions low moisture of southern Steppe of Ukraine. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS). 2016. V. 9, Issue 9, Ver. 1. P. 59-64. Doi: 10.9790/2380-0909015964
Єременко О. А., Покопцева Л. А. Вплив регуляторів росту рослин на формування продуктивності соняшнику у Степу України на фоні використання гербіциду Євро-лайтнінг. Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах. Міжнародна конференція, м. Херсон, 10–11 червня 2016 року: тези доповіді. Xерсон, 2016. С. 104–106.
Єременко О.А., Покопцева Л.А. Вплив регуляторів росту рослин на формування продуктивності соняшнику (Helianthus annuus L.) у Степу України на фоні використання гербіциду Євро-лайтнінг. Таврійський науковий вісник. м. Херсон, 2016. №96. С. 58-66.
Калитка В.В., Кліпакова Ю.О., Золотухіна З.В. Вплив регулятора росту рослин та різнокомпонентних протруйників на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.). Науковий вісник НУБіП України. Серія: «Агрономія». 2016. №235. С. 24-33.
Калитка В.В. Вплив регулятора росту та різнокомпонентних протруйників на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.) / В.В. Калитка, Ю.О. Кліпакова, З.В. Золотухіна // Науковий вісник НУБіП, серія Агрономія. – 2016.-Вип. 235.- С. 24-33.
Калитка В.В. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту / В.В. Калитка, Ю.О. Кліпакова // Вісник аграрної науки Причорномор’я.- 2016. – Вип.1 (88). – С. 81 – 91.