Єременко О.А. Вплив погодних умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур/ Єременко О.А., Тодорова Л.В., Покопцева Л.А. //Таврійський науковий вісник: науковий журнал. – Херсон: Грінь Д. С. – 2017. – Вип. 99.
Еременко О.А. Методика определения площади листовой поверхности льна масличного (linum usitatissimum L.) на основе методов обработки и анализа изображений / О.А. Еременко, В.М. Малкина // Stinta Agricola – Молдавия – nr.2 (2016). – С. 36-40. http://www.uasm.md/images/stories/sa/2_2016.pdf
Єременко О.А. Вплив регуляторів росту рослин на формування продуктивності соняшнику (Helianthus annuus L.) у Степу України на фоні використання гербіциду Євро-лайтнінг / О.А. Єременко, Л.А. Покопцева // Таврійський науковий вісник. – м. Херсон, 2016. – №96. – С. 58-66.
Єременко О.А. Вплив обробки рослин соняшнику регуляторами росту на посівні якості насіння при його зберіганні / О.А. Єременко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – №2(56), т.1, 2016. – С. 126-136.
Єременко О.А. Продуктивність соняшнику залежно від мінерального живлення та передпосівної обробки насіння за умов недостатнього зволоження //Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2017. – № 3. – С. 25-30.
Калитка В.В. Вплив РРР на ріст, розвиток та формування врожаю соняшнику в умовах південного Степу України / Калитка В.В., Єременко О.А. // Наукові доповіді Націона-льного університету біоре-сурсів і природокористу-вання України. – 2016. – № 1 (58). – http://nd.nubip.edu.ua/2016_1/13.pdf.
Kalitka V. Productivity of sun-flower hybrids under the effect of AKM plant growth regulator in the conditions low moisture of southern steppe of Ukraine / Kalitka V., Ieremenko O. // IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science. – 2016. – Volume 9, Issue 9 Ver. I. – PP 59-64 – http://www.iosrjournals.org/iosr-javs/pages/9(9)Version-1.html.
Єременко О.А. Вплив регуляторів росту рослин на формування продуктивності соняшнику (Helianthus annuus L.) у Степу України на фоні використання гербіциду Євро-лайтнінг / О.А. Єременко, Л.А. Покопцева // Таврійський науковий вісник. – м. Херсон, 2016. – №96. – С. 58-66.
Єременко О.А. Вплив погодних умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур/ Єременко О.А., Тодорова Л.В., Покопцева Л.А. //Таврійський науковий вісник: науковий журнал. – Херсон: Грінь Д. С. – 2017. – Вип. 99.
Єременко О.А. Використання РРР для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада / Єременко О.А., Покопцева Л.А. Булгаков Д.В. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. 4(87), 2015. – С.127-136
КАТАЛОГ рідких мінеральних добрив від ТОВ «Кримагросервіс» на 2014-2015 роки. Рекомендації розроблені науковими працівниками НДІ АТЕ ТДАТУ проф. Калиткою В.В., асист. Золотухіною З.В. – 12 с.
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА УМОВ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ПІВДЕННО-СТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ. Рекомендації підготували: наукові працівники НДІ АТЕ ТДАТУ професор Калитка В.В., асистент Золотухіна З.В. – 44 с. – 2013 р.
ІННОВАЦІЇ В ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ (науково-практичні рекомендації для південно-степової підзони). Рекомендації підготували: начальник управління АПР Мелітопольської РДА Данченко М.В., провідний спеціаліст фітосанітарної інспекції Мелітопольського району Журавльова О.В., наукові працівники НДІ АТЕ ТДАТУ проф.. Калитка В.В., доц.. Іванченко О.А., асист. Золотухіна З.В., Кравченко Т.М. – 52 с. – 2013 р.
РЕСУРСООЩАДЛИВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ЗА УМОВ НЕДОСТАТНЬОГО ТА НЕРІВНОМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ПІВДЕННО-СТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ (науково-практичні рекомендації в 2015 р.). Рекомендації підготували: начальник управління АПР Мелітопольської РДА Данченко М.В., провідний спеціаліст фітосанітарної інспекції Мелітопольського району Журавльова О.В.; наукові працівники НДІ АТЕ ТДАТУ професор Калитка В.В., ст. викладач Євтушенко О.Г., асист. Золотухіна З.В., Кліпакова Ю.О.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КУЛЬТУР У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ (науково-практичні рекомендації на 2015-2016 рр.). Рекомендації підготували: наукові працівники НДІ АТЕ ТДАТУ професор Калитка В.В., ст. викладач Золотухіна З.В., асистент Кліпакова Ю.О.; начальник управління агропромислового розвитку Мелітопольської РДА Данченко М.В., провідний спеціаліст фітосанітарної інспекції Мелітопольського району Журавльова О.В.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 18 с. Авторський колектив: Калитка В.В. – д.с.-г.н., директор НДІ АТЕ, Золотухіна З.В. – к.с.-г.н., ст. викладач, Євтушенко О.Г. – проректор з НВД, Кліпакова Ю.О. – асистент.
Барабаш Т. Н., Расторгуев А. Б. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ ПЛОДАМИ ДЕРЕВЬЕВ ЯБЛОНИ [Электронный ресурс] // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2017. № 43(1). С. 42–54. URL: http://journalkubansad.ru/pdf/17/01/05.pdf
Малюк Т.В., Пчoлкина Н.Г Эффективность комплекса агрохимических мероприятий при выращивании плодовых культур на юге Украины //Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2017. – №43(01). – Краснодар: СКЗНИИСиВ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://journal.kubansad.ru/pdf/17/01/08
Малюк Т.В Спосіб визначення забезпеченості ґрунту доступними формами макроелементів та регулювання мінерального живлення плодових культур // Міжвідомчий тематичний науковий збірник Садівництво. – Вип. 70.,03.09.2015 р.
РЕСУРСООЩАДЛИВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ЗА УМОВ НЕДОСТАТНЬОГО ТА НЕРІВНОМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ПІВДЕННО-СТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ (науково-практичні рекомендації в 2015 р.). Рекомендації підготували: начальник управління АПР Мелітопольської РДА Данченко М.В., провідний спеціаліст фітосанітарної інспекції Мелітопольського району Журавльова О.В.; наукові працівники НДІ АТЕ ТДАТУ професор Калитка В.В., ст. викладач Євтушенко О.Г., асист. Золотухіна З.В., Кліпакова Ю.О.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КУЛЬТУР У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ (науково-практичні рекомендації на 2015-2016 рр.). Рекомендації підготували: наукові працівники НДІ АТЕ ТДАТУ професор Калитка В.В., ст. викладач Золотухіна З.В., асистент Кліпакова Ю.О.; начальник управління агропромислового розвитку Мелітопольської РДА Данченко М.В., провідний спеціаліст фітосанітарної інспекції Мелітопольського району Журавльова О.В.
Герасько Т.В Ураження кучерявістю листків персика за органічної технології вирощування в умовах Південного Степу України / Герасько Т.В., Вельчева Л.Г. Нєжнова Н.Г. // Таврійський науковий вісник: науковий журнал. – Херсон: Грінь Д. С. – 2017. – Вип. 98. –С.46-50.
Калитка В.В., Кліпакова Ю.О. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2016. – Випуск 1 (88). – С. 81-91.
РЕСУРСООЩАДЛИВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ЗА УМОВ НЕДОСТАТНЬОГО ТА НЕРІВНОМІРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ПІВДЕННО-СТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ (науково-практичні рекомендації в 2015 р.). Рекомендації підготували: начальник управління АПР Мелітопольської РДА Данченко М.В., провідний спеціаліст фітосанітарної інспекції Мелітопольського району Журавльова О.В.; наукові працівники НДІ АТЕ ТДАТУ професор Калитка В.В., ст. викладач Євтушенко О.Г., асист. Золотухіна З.В., Кліпакова Ю.О.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КУЛЬТУР У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ (науково-практичні рекомендації на 2015-2016 рр.). Рекомендації підготували: наукові працівники НДІ АТЕ ТДАТУ професор Калитка В.В., ст. викладач Золотухіна З.В., асистент Кліпакова Ю.О.; начальник управління агропромислового розвитку Мелітопольської РДА Данченко М.В., провідний спеціаліст фітосанітарної інспекції Мелітопольського району Журавльова О.В.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 18 с. Авторський колектив: Калитка В.В. – д.с.-г.н., директор НДІ АТЕ, Золотухіна З.В. – к.с.-г.н., ст. викладач, Євтушенко О.Г. – проректор з НВД, Кліпакова Ю.О. – асистент.
І. Burdina, O. Priss Effect of the substrate composition on yield and quality of basil (Ocimum basilicum l.) – Journal of Horticultural Research 2016, vol. 24(2): 109-118.
Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив строків висіву насіння на ріст, розвиток та формування врожайності васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) //Таврійський науковий вісник: науковий журнал. – Херсон: Грінь Д. С. – 2017. – Вип. 97. – С. 100-112.
Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць //Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв. – 2017. – Вип. 2 (94). – С. 93-107.