Даценко Л.М._page-0001
On-line тренінг з питань академічної доброчесності у закладах вищої освіти

Викладачі кафедри геоекології і землеустрою активно долучилися до on-line курсу «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ». Даний відео-тренінг широко висвітлює основні засади необхідності дотримання принципів академічної доброчесності у ЗВО як з боку викладачів, так безпосередньо і здобувачів вищої освіти. Перший блок презентаційного матеріалу представляє Світлана Чуканова к.пед.н., завідувач сектору наукової бібліотеки , координатор Американської бібліотеки ім. В.Китастого […]

IMG_20191204_111252 (1)
Доброчесність та студоцентрований підхід до формулювання офіційних документів ТДАТУ імені Дмитра Моторного

Питання академічної доброчесності, дотримання загальноприйнятих норм морально-етичної поведінки студентами та викладачами університету постійно підіймається кураторами під час спільних зустрічей з академічною групою. З перших днів перебування студентів  у стінах університету, куратори ознайомлюють молодь з офіційними документами, до переліку яких відноситься Кодекс честі та Антикорупційна програма ТДАТУ. Тематикою проведення кураторської години сьогодні координатори груп обрали перегляд […]