ТАВРІЙСЬКИЙ-ДЕРЖАВНИЙ-АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ-УНІВЕРСИТЕТ (1)

line

Матеріали

III Міжнародна науково-практична конференція з нагоди
75-ти річчя від дня народження професора В.В. Калитки

«ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ЗА
УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ»

26 травня 2021 року

МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ

Сертифікати 

(завантажуються при виборі прізвища учасника)

Каленська С. М.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ЗМІННА ДОВКІЛЛЯ – ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ В РОСЛИННИЦТВІ

 

Pachev I.
The Institute is a state scientific-research institution within the structure of the Agricultural Academy (AA) at the Ministry of Agriculture, Food and Forestry.
THE MAIN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC WORK OF THE INSTITUTE OF VITICULTURE AND ENOLOGY

 

Ataseven Yener

Associated Professor, Board member, Chamber of agricultural engineers

THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE IN TURKEY IN THE CONTEXT OF AGRICULTURE AND DEVELOPMENT

 

Губенко Л. В.

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»

Афанасьєва О. Г.

Інститут захисту рослин НААН

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Голобородько С. П., Димов О. М.

Інститут зрошуваного землеробства НААН

РЕГІОНАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ЗОНІ СТЕПУ

 

Баган А. В., Колісний В. Г.

Полтавська державна аграрна академія

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ПЛІВЧАСТОГО І ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА

 

Влащук А.М., Дробіт О.С.

Інститут зрошуваного землеробства НААН

Дробітько А.В.

Миколаївський національний аграрний університет

ВИРОЩУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

 

Гамаюнова В. В., Коваленко О. А., Хоненко Л. Г., Гирля Л. М.

Миколаївський національний аграрний університет

УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ ЗА ВПЛИВУ МІКРОДОБРИВ І БІОПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Гамаюнова В. В., Хоненко Л. Г., Коваленко О. А., Чайкіна О. І.

Миколаївський національний аграрний університет

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ПОСУХОСТІЙКИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ ЗА ЗМІНИ КЛІМАТУ

 

Герасько Т. В.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ВМІСТ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ЛИСТКАХ ЧЕРЕШНІ ЗА УМОВ ЗАДЕРНІННЯ

 

Малюк Т.В., Козлова Л.В.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

 

Воронкова Г.М., Єрмолаєв В.М., Гамаюнова В.В.

Миколаївський національний аграрний університет

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ БОБОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

 

Гамаюнова В.В., Кувшинова А.О.

Миколаївський національний аграрний університет

ВПЛИВ СУЧАСНИХ БІОПРЕПАРАТІВ, СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПОГОДНИХ УМОВ НА ВМІСТ БІЛКА В ЗЕРНІ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО

 

Розова Л.В., Покопцева Л.А.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ОЦІНКА СОРТІВ ОЗИМОГО РІПАКУ ЗА РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Чорний С. Г., Ісаєва В. В.

Миколаївський національний аграрний університет

ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА АГРОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ПОЛИВНИХ ВОД

 

Шакалій С. М., Кочерга А. А., Шевченко В. В.

Полтавський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОНЯШНИКА

 

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П.

Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ПОСІВІВ ГОРОХУ В АРІДНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

 

Нагорна Л.В., Юдицька І. В.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

ОСНОВНІ ХВОРОБИ І ШКІДНИКИ У НАСАДЖЕННЯХ ПЕРСИКА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПІВДЕНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Толстолік Л. М.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ЧЕРЕШНІ ДО ВЕСНЯНИХ ПРИМОРОЗКІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Веренчук А.О., Єременко О.А.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Красуля Т.І.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ЯБЛУНІ ДО ОСНОВНИХ СТРЕС-ФАКТОРІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Шкіндер-Барміна А.М.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

СОРТИ ВИШНІ ТА ВИШНЕ-ЧЕРЕШНЕВИХ ГІБРИДІВ – ДЖЕРЕЛА ВЕЛИКОПЛІДНОСТІ

 

Кенєва В.А., Білоусова З.В., Кліпакова Ю.О.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОЇ ОБРОБКИ РОСЛИН НА ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ КАНТАРІС НА ПОСІВНУ ЯКІСТЬ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

 

Гордина О.Ю.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ НА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ

 

Бєлов В.О., Дробіт О.С.
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Влащук О.А.

Херсонський державний аграрно-економічний університет

УРОЖАЙНІСТЬ БУРКУНУ БІЛОГО ЗА РІЗНИХ ДОЗ ДОБРИВ ТА ШИРИНИ МІЖРЯДЬ

 

Єременко О.А., Федосова А.О.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ВМІСТ ОЛІЇ В НАСІННІ САФЛОРУ КРАСИЛЬНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН

 

Гордина Н.Ю.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ САФЛОРУ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

 

Фурман О.В.

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО

 

Журавльова О. В., Нєжнова Н. Г.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

РОЗВИТОК СІРОЇ ГНИЛІ (BOTRYTIS CINEREA PERS) НА СОНЯШНИКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ

 

Алексєєва О. М.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Бондаренко П.Г.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААНї

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСАДЖЕННЯМИ ЧЕРЕШНІ ПОТЕНЦІАЛУ УРОЖАЙНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОВЖИНИ ПРОМІЖНОЇ ВСТАВКИ ВСЛ-2 В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

 

Коротка І.О.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ВМІСТ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ РЕЧОВИН У ЗЕЛЕНІ РІЗНИХ СОРТІВ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ (OCIMUM BASILICUM L.) ЗАЛЕЖНО ВІД ЗРІЗУВАННЯ

 

Тодорова Л.В., Коляденко В.В.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

 

Капінос М.В.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ГОРОХУ ПОСІВНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ В УМОВАХ ПОСУШЛИВОГО КЛІМАТУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

 

Онищенко О.В.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ