ТАВРІЙСЬКИЙ-ДЕРЖАВНИЙ-АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ-УНІВЕРСИТЕТ (1)

line

Матеріали

III Міжнародна науково-практична конференція з нагоди
75-ти річчя від дня народження професора В.В. Калитки

«ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ЗА
УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ»

26 травня 2021 року

МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ

Сертифікати 

(завантажуються при виборі прізвища учасника)

Каленська С. М.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Pachev I.
The Institute is a state scientific-research institution within the structure of the Agricultural Academy (AA) at the Ministry of Agriculture, Food and Forestry.

 

Ataseven Yener

Associated Professor, Board member, Chamber of agricultural engineers

 

Губенко Л. В.

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»

Афанасьєва О. Г.

Інститут захисту рослин НААН

 

Голобородько С. П., Димов О. М.

Інститут зрошуваного землеробства НААН

 

Баган А. В., Колісний В. Г.

Полтавська державна аграрна академія

 

Влащук А.М., Дробіт О.С.

Інститут зрошуваного землеробства НААН

Дробітько А.В.

Миколаївський національний аграрний університет

 

Гамаюнова В. В., Коваленко О. А., Хоненко Л. Г., Гирля Л. М.

Миколаївський національний аграрний університет

 

Гамаюнова В. В., Хоненко Л. Г., Коваленко О. А., Чайкіна О. І.

Миколаївський національний аграрний університет

 

Герасько Т. В.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Малюк Т.В., Козлова Л.В.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Воронкова Г.М., Єрмолаєв В.М., Гамаюнова В.В.

Миколаївський національний аграрний університет

 

Гамаюнова В.В., Кувшинова А.О.

Миколаївський національний аграрний університет

 

Розова Л.В., Покопцева Л.А.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Чорний С. Г., Ісаєва В. В.

Миколаївський національний аграрний університет

 

Шакалій С. М., Кочерга А. А., Шевченко В. В.

Полтавський державний аграрний університет

 

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П.

Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

 

Нагорна Л.В., Юдицька І. В.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

 

Толстолік Л. М.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

 

Веренчук А.О., Єременко О.А.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Красуля Т.І.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

 

Шкіндер-Барміна А.М.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

 

Кенєва В.А., Білоусова З.В., Кліпакова Ю.О.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Гордина О.Ю.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Бєлов В.О., Дробіт О.С.
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Влащук О.А.

Херсонський державний аграрно-економічний університет

 

Єременко О.А., Федосова А.О.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Гордина Н.Ю.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Фурман О.В.

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

 

Журавльова О. В., Нєжнова Н. Г.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Алексєєва О. М.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Бондаренко П.Г.

Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

 

Коротка І.О.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Тодорова Л.В., Коляденко В.В.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Капінос М.В.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Онищенко О.В.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного