20 квітня 2018 року на базі Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла відбулася VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів “Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур” присвячена 55 річчю реєстрації сорту-шедевру пшениці м’якої озимої Миронівська 808. Представником від кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки була Т.В. Малюк.

http://confer.uiesr.sops.gov.ua/mironivka2018/schedConf/presentations

квітня 2018 року на кафедрі рослинництва імені професора В.В. Калитки була проведена науково-технічна конференція магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2017 року.

22 березня 2018 року Інститутом водних проблем і меліорації НААН спільно з Глобальним водним партнерством України та Інститутом зрошуваного землеробства НААН проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Природа для води», присвячену Всесвітньому дню водних ресурсів. Учасником даного заходу була Т.В. Малюк.

6 грудня 2017 року відбулася  ІІІ науково-практична конференція молодих учених «Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства». Представляла кафедру викладач Т.В. Малюк.

2 листопада 2017 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва», організована Науково-методичним центром «Агроосвіта» за підтримки Федерації органічного руху України. У роботі конференції взяла участь співробітник кафедри О.А. Єременко.

23-24 жовтня 2017 року на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва відбулась  Міжнародна науково-практична конференція «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», в роботі якої активну участь прийняла викладач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки Т.В. Малюк.

5-7 вересня 2017 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті пройшла , II Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності”, присвячена 85-річчю Таврійського державного агротехнологічного університету та 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі. Від кафедри виступила І.О. Бурдіна.