05.03.2020 у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного на базі кафедри Рослинництва імені професора В.В. Калитки сумісно з кафедрою Машиновикористання в землеробстві відбувся міжкафедральний семінар за темою «Розрахунок норм внесення добрив». На семінарі проводилося обговорення існуючих методик з визначення норм внесення добрив під різні культури.

12 лютого 2020 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного відбувся семінар «Вплив агрометеорологічних умов Півдня України 2019/2020 на стан і розвиток озимих культур та підбір відповідного комплексу агроприйомів», організований кафедрою рослинництва імені професора В.В. Калитки спільно з компаніями Agrii та Limagrain. Серед учасників семінару виступили з доповідями викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки, а саме Білоусова Зоя «Оцінка стану та розвитку озимих культур та рекомендації щодо їх живлення» та Карпенко Костянтин «Шляхи підвищення ефективності агроприйомів при вирощуванні озимих культур з використанням рішень RHIZA». Семінар був досить насичений та змістовний. Всі присутні ознайомились зі станом рослин в зимовий період, способами підвищення їх продуктивності, росту та розвитку рослин для отримання максимально можливого урожаю.

18 листопада 2019 року на базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного відбувся науково-практичний семінар «Інноваційні технології вирощування пшениці озимої  в умовах змін клімату». Захід проводився для агровиробників Південного Степу України, професорсько-викладацького складу та студентів спеціальності 201 «Агрономія». Викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки приймали активну участь у проведенні семінару. К.с.-г.н., ст. викл. Білоусова З.В. та к.с.-г.н., ст. викл. Карпенко К.М. виступили на семінарі з доповідями. Всі присутні поповнили свої знання новою інформацією та отримали відповіді й консультації щодо конкретних запитань.

12 листопада 2019 року на кафедрі рослинництва імені професора В.В.Калитки відбулась VII Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і магістрантів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. До участі у секції «Рослинництво» було подано 16 заяв від студентів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Мелітопольського коледжу ТДАТУ, Ногайського коледжу ТДАТУ та комунального закладу «Центр позашкільної освіти».

25-26 вересня 2019 року в Національному університеті біоресурсів та природокористування України пройшла міжнародна науково-практична конференція «РОСЛИННИЦТВО XXI СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ ТА ІННОВАЦІЇ. ДО 120-ТИ РІЧЧЯ КАФЕДРИ РОСЛИННИЦТВА НУБІП УКРАЇНИ», в якій приймали участь викладачі кафедри рослинництва імені професора В.В.Калитки.

В Миколаївському національному аграрному університеті  в період з 16 по 18 жовтня проходила міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво». Робота конференції проходила за напрямами: сучасні підходи до впровадження новітніх технологічних прийомів вирощування зернових, зернобобових та технічних культур у виробництво; інноваційні технології вирощування овочевих та плодових культур, впровадження їх у виробництво;актуальні питання екологізації землеробської галузі та якості продукції рослинництва; сучасний стан родючості ґрунтів, їх збереження і відтворення.