161555099_930003594484945_2896422808318759508_oСпільно із життєписом університету пише свою історію факультет агротехнологій та екології, який був створений згідно з рішенням Вченої ради університету та наказу ТДАТУ №2 ОД від 3 серпня 2007 року. Деканом було призначено кандидата технічних наук, доцента Ломейко Олександра Петровича.

    До створення факультету агротехнологій та екології підготовка фахівців за даними напрямами проводилася на факультеті переробки та зберігання продукції сільського господарства, який до 2007 року очолював кандидат технічних наук, професор Ялпачик Федір Юхимович.

    З 2011 року факультет очолила кандидат сільськогосподарських наук, доцент Іванченко Оксана Анатоліївна.

   До складу факультету входило сім кафедр – рослинництво (завідувач – професор, д.с.г.н. Калитка В.В.), хімії та біотехнологій (завідувач – к.с.г.н., доцент Колесніков М.О.), кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності (завідувач – к.т.н., професор Рогач Ю.П.), кафедра екології та охорони навколишнього середовища (завідувач – професор, д.б.н. Волох А.М.), кафедра філософії і соціології (завідувач – к.і.н., доцент Карман В.М.), кафедра технології переробки та зберігання продукції сільського господарства (завідувач – к.т.н., доцент Загорко Н.П.) та кафедра іноземних мов (в.о.завідувач – к.ф.н. доцент Полікарпова Ю.О.).

    В 2012 році на факультеті вперше проводиться набір студентів за напрямом підготовки «Охорона праці». Необхідність у даній спеціальності викликана вимогами Закону України «Про охорону праці» та зростанням рівня виробничого травматизму, професійної захворюваності і техногенних аварій на виробництві. В 2013 році вперше проведений набір студентів за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія».

    З 2014 року деканом факультету АТЕ було призначено к.с.г.н., доцента Іванову Ірину Євгенівну. З 2015 року склад факультету був змінений, до його складу стало входити п’ять кафедр – рослинництво (завідувач – к.с.г.н., доцент Тодорова Л.В.), хімії та біотехнологій (завідувач – к.с.г.н., доцент Колесніков М.О.), кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності (завідувач – к.т.н., професор Рогач Ю.П.), кафедра екології та охорони навколишнього середовища (завідувач – к.т.н., доцент. Халіман І.О.), кафедра технології переробки та зберігання продукції сільського господарства (завідувач – к.т.н., доцент Загорко Н.П.).

    Сьогодні факультет є одним з осередків вищої агрономічної освіти на теренах південно-східного регіону України. Його випускниками є понад 500 висококваліфікованих фахівців, які стали науково-педагогічними працівниками, кваліфікованими доцентами, вмілими керівниками, організаторами і фахівцями-професіоналами сільськогосподарського виробництва, керівниками різних державних і приватних структур. Факультет готує фахівців за чотирма напрямами підготовки: «Агрономія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Охорона праці» та «Харчові технології та інженерія», ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр.

    Але де б і на якій посаді не працювали наші випускники, вони продовжують славну історію нашого університету і свого факультету, глибоко патріотичну національно свідому і державницьку як за своїм духом, так за змістом.

    У нас є підстави пишатися своєю історією, є на кого рівнятися, і є з кого брати приклад. Тому так прискіпливо і так ретельно ми кожного року придивляємося до тих новобранців, які поповнюють лави студентської сім’ї. Бо хочемо зберегти славні традиції, і зв’язок поколінь, досягнути нових успіхів в освітньо-науковій і громадсько-політичній царині.

   Найважливішим ресурсом і надбанням факультету є його науково-педагогічні працівники. Нині на п’яти кафедрах факультету працює 59 викладачів вищої кваліфікації, серед яких 6 докторів наук і професорів, 35 – кандидатів наук, доцентів. Безцінним «золотим фондом» факультету є такі відомі особистості у наукових і педагогічних колах як академік НААН, академік АН ВО України, доктор біологічних наук, професор В.В. Калитка; доктор біологічних наук, професор В.М. Волох; академік, заслужений діяч науки і техніки, кандидат технічних наук, професор Ю.П.Рогач; провідні досвідчені доценти Загорко Н.П., Колесніков М.О., Халімна І.О., Лущенков В.Л., Алексєєва О.М. та ін.

    Для якісного навчання студентів в навчальний та позааудиторний час на факультеті створені належні умови. Заняття зі студентами проводяться у спеціалізованих навчальних аудиторіях і лабораторіях. Для послуг студентів функціонують читальні зали, в тому числі й читальний зал за основним місцем проживання студентів – у гуртожитку №3. Працюють також навчально-методичні кабінети і комп’ютерний клас (ауд.5110) з доступом до Інтернету. Мережа Інтернет є і в студентському гуртожитку факультету №3.

  Студенти мають можливість активно займатися науково-дослідною роботою на дослідному полі, в теплицях і в численних науково-дослідних лабораторіях спеціальних кафедр. Навчальну практику студенти проходять на дослідних полях кафедр, у наукових установах і виробничих підрозділах, а виробничу – в умовах виробництва у кращих господарствах як державного, так і приватного сектора. Кращі студенти проходять стажування за кордоном – в Німеччині, Франції, Великобританії, Чехії, Польщі, Бельгії, Данії та інших країнах.

   Студенти нашого факультету, зрештою як в цілому і в університеті, мають можливість отримати другу вищу освіту, поглиблено вивчати іноземні мови і пройти мовну практику за кордоном, отримати права водія легкового автотранспорту, закінчити поглиблені курси користувача комп’ютерної техніки з основами програмування, отримати робочі професії. Це далеко не повний перелік тих освітніх послуг і перспективних пропозицій, якими сповна може скористатися кожен зі студентів факультету АТЕ.

   Гордістю нашого університету є високопрофесійна художня самодіяльність та численні секції з різних видів спорту, у функціонуванні яких беруть участь і студенти факультету агротехнологій і екології. Кожен студент може обрати вид художньої самодіяльності і спорту за власними уподобаннями.

   Після закінчення навчання та отримання фахової підготовки технологи з агрономії, агрономи, професіонали з плодоовочівництва і виноградарства, інженери-екологи, інспектори з охорони праці, інженер технолог із харчової інженерії можуть працювати на відповідних посадах у господарствах різних форм власності, які займаються виробництвом продукції рослинництва, плодівництва, овочівництва, виноградарства та її зберіганням, переробкою і реалізацією; садах і плодорозсадниках з вирощування і реалізації саджанців плодових, ягідних культур і винограду; науково-дослідних установах, сортодільницях і станціях, карантинних і насіннєвих інспекціях, наукових лабораторіях, станціях і пунктах захисту рослин; управліннях охорони природи, земельних ресурсів, державних екологічних і сільськогосподарських інспекціях, лабораторіях екологічної експертизи, екологічних постах митниць і митних переходів, в органах державного управління, фітосанітарних службах тощо.

    Кращі випускники можуть працювати викладачами в навчальних закладах – школах, ліцеях, технікумах, коледжах, інститутах, університетах; системі управління АПК, агробізнесі та в органах місцевого самоврядування, депутатських комісіях Рад різних рівнів тощо.

   Віримо, що всі наші випускники займуть достойне місце у суспільстві і своїми досягненнями та добрими справами прославлятимуть свою Alma mater. А наші погляди спрямовані на майбутніх вступників факультету. Хочемо, щоб і вони, як і їхні попередники, вписали свою сторінку у славну історію університету і факультету, а їх перебування в університеті – стало найщасливішими і найпам’ятнішими роками життя.

   Науково-педагогічні працівники, студентські організації факультету зроблять усе, щоб всі вступники стали повноправними членами нашої факультетської сім’ї, сформувалися як високопрофесійні фахівці та гідні громадяни держави.

DSC_1437