Методична комісія керується чинним законодавством, нормативними та розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політик України, вимогами системи менеджменту якості ISO 9001:2008, наказами та розпорядженнями ректора Університету, Положенням про методичну раду Таврійського державного агротехнологічного університету, а також ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ ФАКУЛЬТЕТУ