1.  201 “Агрономія” галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”, кваліфікація: бакалавр з агрономії 3 курс
  2.  263 «Цивільна безпека” галузі знань 26 “Цивільна безпека», кваліфікація: бакалавр з цивільної безпеки 3 курс
  3.  241 “«Готельно-ресторанна справа»” галузі знань 24 “Сфера обслуговування”, кваліфікація: бакалавр зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 3 курс
  4.  181 «Харчові технології» галузі знань 18 “Виробництво та технології”, кваліфікація: бакалавр з харчових технологій 3 курс
  5.  101 «Екологія» галузь знань 10 «Природничі науки», кваліфікація Бакалавр з екології 3 курс
  6.  193 «Геодезія та землеустрій» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», кваліфікація Бакалавр з геодезії та землеустрою 3 курс
  7. 193  «Геодезія та землеустрій» за освітнім рівнем «Бакалавр» за скороченим терміном навчання
  8.  203 “Садівництво та виноградарство” галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”,  кваліфікація: бакалавр із садівництва та виноградарства 3 курс