Для здійснення контролю за якістю навчання використовуються різноманітні прийоми, серед яких високу ефективність має відвідування пар з наступним їхнім аналізом. Незалежно від того, який спосіб контролю якості використовується, треба попередньо ознайомитися з робочою програмою, метою та змістом уроку. В процесі цього детально аналізується викладацька діяльність та особисті риси. Впродовж здійснення відкритого заняття присутніми колегами  слід звернути увага на:

–    зміст плану та робочої програми дисципліни, точність його виконання, відповідність викладеного матеріалу робочій програмі;

–    здійснення викладачем психологічних вимог в проведенні заняття;

–     глибоке знання дисципліни викладачем і його дидактичні навички;

–  професійно-педагогічна культура, тактовність і відповідний зовнішній вигляд викладача;

–     емоційна стійкість, вільне володіння спецтермінологією;

–     правильна організація заняття щодо вимог і правил ОП і ТБ;

– контроль за веденням конспектів студентами, правильне оформлення звітів з практичних і лабораторних робіт тощо.

кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи

 

Кафедра геоекології і землеустрою

Кафедра рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Кафедра плодоовочівництва, виноградарства та біохімії

Кафедра цивільної безпеки